Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Podružnična cerkev sv. Martina

Pokopaliąka cerkev sv. Martina v Domanjąevcih

Na zahodnem delu slovensko-madžarske vasi Domanjševci/Domonkošfa se južno od Male Krke, vrh hriba za gozdom, skriva pokopališka cerkvica. Podružnična cerkev sprva sv. Venceslava in nato sv. Martina je romarska enoladijska cerkev z zahodnim zvonikom in polkrožno zaključeno apsido. Kakor priča ohranjena baza slopa, je enoladijski prostor na zahodni strani imel urejeno t. i. gospodarsko emporo (v emporah so namreč liturgijo od prvih desetletij 13. stoletja naprej spremljati plemiški lastniki iz vrst stražnikov/speculatores). Spomeniško vrednost srednjeevropskih razsežnosti daje domanjševski romanski cerkvi kamnoseško bogat obdelani in stopničasto poglobljen južni portal.

Kakovostna uresničitev se kaže zlasti v oblikovanju kapitelov, izpeljanih iz rastlinske in živalske motivike. V
timpanonu je ikonografsko izjemno pomenljiv motiv leva v prefiguraciji Jagnjeta božjega: v svoji rešitvi s kraljevsko lilijo zaključenega repa živali se v prikriti simboliki izkazuje ustanovnikova zvestoba kraljevski dinastiji Arpadovič. Notranjščina cerkve je brez odlične opreme. 

(vir: S.Dešnik, dr. Janez Balažic: Goričko in Porabje povezana v kulturi, Vodnik za popotnike sedmih dni)

Foto: S.Dešnik

po obnovi, 2013
juľni portal
kapiteli
apsida
severna stran
portal (foto: K.Malačič)
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |