Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Zvonik na pokopališču

Zvonik na Dolini sestavlja lesena skeletna konstrukcija, v celoti je opaľen z deskami. Spodnji, ąirąi del pokriva opečna ątirikapnica, zgoraj je zvonica. Zvonik je v osnovi iz 19. stoletja. Stoji na pokopaliąču zahodno od vasi.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |