Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Glasovanje za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu JZ KP Goričko

30.12.2016

GLASOVANJE ZA PREDSTAVNIKA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVETU JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK GORIČKO

Na podlagi Poziva nevladnim organizacijam, ki je bil objavljen dne, 24.11.2016 na spletni strani KP Goričko in v Vestniku, dne 24.11.2016, za imenovanje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu Javnega zavoda Krajinski park na področju ohranjanja narave na območju Krajinskega parka Goričko, objavljamo imena predlaganih kandidatov v vrstnem redu prejema prijav:

  1. Bojan Vogrinčič – predlagatelj LEA Pomurje,
  2. Andrej Kisilak – predlagatelj čebelarsko društvo Rogašovci,
  3. Jože Rituper –predlagatelj Goričko drüjštvo za lepše vütro.

Za predlagane kandidate je od 30.12.2016 odprto javno glasovanje z glasovnico v priponki.
Glasovanje bo potekalo do vključno 13. januarja 2017.
Izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico pošljite skenirano po e-pošti na: lidija.sukic@goricko.info ali pisno na naslov zavoda: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 GRAD.

Član nevladne organizacije, lahko glasuje le za enega kandidata in samo enkrat. V nasprotnem primeru bomo upoštevali le prvo prejeto glasovnico po e-pošti ali redni pošti. Kandidat zase ne more glasovati. V primeru, da je kdo član več NVO, sme glasovati za vsako NVO posebej. Glasujejo lahko le člani NVO,  ki:

  • so ustanovljene, vpisane oziroma registrirane kot društvo, zveza društev, zavod ali ustanova,
  • so njihovi ustanovitelji domače ali tuje pravne ali fizične osebe zasebnega prava,
  • jim ustanovitveni akti določajo, da delujejo na področju ohranjanja narave, ni pa to nujno njihova edina dejavnost ter,
  • ima sedež v eni izmed občin na območju Krajinskega parka Goričko, v primeru zveze društev pa je pomemben delež ali število članov, ki živijo v parku.

Ime kandidata, ki bo prejel največ glasov bo objavljeno na spletni strani zavoda v torek 17. januarja 2017.

Direktorica zavoda,
Stanislava Dešnik, l.r.

Priloga: glasovnica

glasovnicaglasovnica-word
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |