Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Tromejnik

Tromejnik

Na tromeji Slovenije, Avstrije in Madľarske v bliľini Trdkove so leta 1924 postavili piramidast tromejnik. Na slovenski strani so ob mednarodnem srečanju leta 1998 zasadili lipo, leta 1993 pa namestili slovenski grb. Dostop do Tromejnika je mogoč iz vseh treh drľav.

tromejnik 2007
informacija
spominska ploąča na novejąem spomeniku
HU-SLO
A-SLO
AT-HU
grb R Slovenije
grb R Madľarske
grb R Avstrije
lipa ob uti
nov spomenik iz leta 2004 ob pridruľitvi k EU
ľig Pomurske Planinske Peąpoti, PD Matica
ľig PD Matica
mednarodna projektna skupina Greenbelt
ob Tromejniku rastejo nenavadna drevesa
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |