Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Šola

Šola s talnim zidcem in stenskim robom iz 1913. Obsega učilnico in učiteljevo stanovanje, zraven je pomožni objekt. Sezidati jo je dal industrijalec Geza Hartner po vzoru šole v Adrijancih. Pouk je bil ukinjen 1962, danes ima funkcijo vaškega doma.
Datacija: prva četrtina 20. stol., 1913 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci, Ur.l. RS, ąt. 52/2008-2184; ECD 18251

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |