Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III - M/Ž

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja angleškega jezika,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno

poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje,

 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

 Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje z delom z otroki,
 • poznavanje rastlin in živali na območju Krajinskega parka Goričko.

 Delovno področje in naloge:

 • Izvajanje projektnih aktivnosti,
 • priprava projektnih poročil, pisanje prispevkov za različna občila in spletne strani,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  40 mesecev od 15.4.2019 do 31.8.2022,s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

 Prijava mora vsebovati:

-          Pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

 
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

 
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 22.3.2019 na naslov:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |