Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Osnovne šole v Krajinskem parku Goričko

Osnovna šola Bogojina

Osnovna šola Cankova

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

Osnovna šola Fokovci

Osnova šola Gornji Petrovci

Osnovna šola Grad

Osnovna šola Kobilje

Osnovna šola Kuzma

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci s podruľnično šolo v Domanjševcih in na Hodošu

Osnovna šola Puconci s podruľnično šolo v Bodncih in v Mačkovcih

Osnovna šola Sveti Jurij s podruľnično šolo na Pertoči 

Osnovna šola Šalovci s podruľnično šolo v Markovcih

Zavod RS za šolstvo

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |