Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Naj travnik v Krajinskem parku Goričko

                          

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji objavlja

JAVNI POZIV
za prijavo za izbor najlepšega travnika v Krajinskem parku Goričko

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmetovalce, da rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so ľivljenjsko pomembni za redke in ogroľene ľivalske ter rastlinske vrste v Naturi 2000, območje Goričko.

Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik ali najemnik travnika lahko na izboru sodeluje s prijavo treh različnih travnikov (parcel). Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 3-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Krajinskega parka Goričko http://www.park-goricko.org/razpisi/2011. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih členov, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev najlepšega travnika bo na prireditvi Naj... domačija, ki jo organizira časopis Vestnik.

Rok in način prijave

Prijave za najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 7. julija 2011. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo ob navzočnosti njegovega lastnika oz najemnika. Ogledi bodo potekali med 11. julijem in 11. avgustom 2011.

Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 02 551 88 68, mobilni št. 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.

Nagrade

Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade. Lastnike ali najemnike 5 najlepših travnikov pa bomo povabili, da se udeleľijo izleta z ogledom enega izmed zavarovanih območij narave v Sloveniji. Ob ogledih travnikov bomo posneli fotografije vseh travnikov in jih javnosti pokazali na stojnici letošnjega kmetijsko-ľivilskega sejma AGRA 2011 v Gornji Radgoni. Ob dovoljenju lastnikov ali najemnikov travnikov bomo pet najlepših travnikov označili z informativnimi tablicami, v okviru projekta Krajina v harmoniji, ki ga sofinancira EU v programu evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3) SI-HU 2007-13.

Nagrade bomo podelili na Vestnikovi prireditvi NAJ... DOMAČIJA 2011.

Dr. Bernard Goršak,
direktor, Javni zavod Krajinski park Goričko

Opombe:
- v priponki so kontrolni listi z ocenjevalnimi kriteriji in seznam rastlin, ki jih bo komisija iskala na travniku.
- zaposleni v Javnem Zavodu Krajinski park Goričko, ki imajo travnike na Goričkem, so izključeni iz tekmovanja
- imena komisije bodo kmalu javno objavljena

    

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |