Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

GREENBELT Interreg IIIB-CADSES-

Interreg IIIB-CADSES-GREENBELT

5.6.2006

V 4. pozivu programa Interreg IIIB CADSES je bilo med 250 prispelimi prijavnicami odobrenih 41 projektov. Skupna odobrena vrednost projektov iz sklada evropskega regionalnega razvoja (ERDF) je 34 Mio EUR. Povezava:http://interreg.gov.si/
Javni zavod Krajinski park Goričko je sodeloval pri prijavi projekta pod šifro5D107 GREEN BELT. V projektu sodeluje 17 partnerjev iz 8 evropskih drľav. Prijavnica je bila oddana v letu 2005, obvestilo o izboru smo prejeli 16. maja 2006. 


Vsebina projekta se nanaša na varovanje in valorizacijo najdaljšega sistema habitatov v Evropi. Iniciativa po povezavi za naravo pomembnih območij ob nekdanji ľelezni zavesi prihaja iz IUCN – mednarodne zveze za varstvo narave in zdruľuje sodelovanje 23 evropskih drľav od Barentskega do Črnega in Jadranskega morja. V pridobljenem projektu gre predvsem za transformacijo nekdaj smrtnega pasu v zeleno, ľivo linijo in naj bi prispevala k boljši komunikaciji med prebivalci, ki so bili ločeni v času hladne vojne. Hkrati naj bi projekt prispeval k ozaveščanju pomembnosti varovanja narave v povezavi s krepitvijo regionalnega razvoja pod sloganom:«Meje ločujejo. Narava povezuje.«
Projekt GREEN BELT se bo izvajal v 4 delovnih sklopih:

1. vzpostavitev in varovanje trans-nacionalnega sistemov habitatov
2. razvoj mehkih oblik prometa: študija izvedljivosti in pilotni projekti
3. promocija, turistični marketing in izobraľevalni projekti
4. trans-nacionalno delovanje mreľe: vzpostavitev dolgoročnega delovanja v mreľi GREEN BELT-a

Vodilni partner projekta je Assosation for Rulal Developement in Thuringia (Thüringer Landesgesellschaft ThLG) iz Nemčije
Ostali partnerji:
Nemčija: 
- BUND Thuringia – Friends of the Earth Germany
- University of Applied Sciences Erfurt, Institute for Traffic and Space 
- Thuringian Ministry of Agriculture, Nature Conservation and Environment
Češka republika: 
- Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic 
- Oziveni - Bohemian Greenways
- Hnuti Duha, Friends of the Earth Czech Republic
Avstrija: 
- Institute for Nature Protection and Landscape Ecology – in cooperation with the Association for Nature Protection Austria
- Association for Nature Protection Burgenland
Slovaška:
- Slovak Environmental Agency
- REC - Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country Office Slovakia
Madľarska:
- Hungarian Cyclist Club
- Castanea – Society for Environmental Protection
Slovenija: 
- Javni zavod Krajinski park Goričko
- Logarska Dolina d.o.o.
Bolgarija: 
- ETP (Environmental Training Projects) Foundation
Hrvaška: 
- State Institute for Nature Protection

Stroški projekta so 1,2 mio EUR, upravičeni stroški ERDF sklada so 0,73 mio. EUR. Projekt se bo izvajal medaprilom 2006 in majem 2008.

Vse o iniciativi IUCN Evropske Zelene vezi preberite na  http://www.europeangreenbelt.org/

Naravno bogastvo Evropske Zelene vezi raziskujte na http://www.greenbelteurope.eu/

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |