Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

NAJ travnik na Goričkem 2016

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji objavlja 

JAVNI POZIV za prijavo za izbor najlepšega travnika v Krajinskem parku Goričko


Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmetovalce, da rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so ľivljenjsko pomembni za redke in ogroľene ľivalske ter rastlinske vrste v Naturi 2000, območje Goričko.


Pogoji razpisa
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik travnika lahko na izboru sodeluje s prijavo treh različnih travnikov (parcel). Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 3-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Krajinskega parka Goričko tukaj. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih členov, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev najlepšega travnika bo na Vestnikovi prireditvi NAJ… DOMAČIJA 2014.


Rok in način prijave
Prijave na izbor Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 15. maja 2016. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo ob navzočnosti njegovega lastnika oz. najemnika. Prvi ogled bo potekal med 23. majem in 3. junijem 2016, drugi pa avgusta.

Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 551 88 68 ali 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.


Nagrade
Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade. 
Nagrade bomo podelili na prireditvi 11. JESENSKEM BAZARJU, 8. 10. 2016, na gradu pri Gradu 

Stanislava Dešnik, direktorica,
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |