Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Mikološko srečanje ob evropski zeleni vezi - Goričko 2006

Mikološko srečanje ob evropski zeleni vezi - Goričko 2006

13.11.2006

Med 20. in 22. oktobrom je Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru projekta Interreg III B – Greenbelt v letu 2006 in ob strokovni pomoči Instituta za sistematiko višjih gliv iz Ljubaljne, izvedel 2. srečanje mikologov iz Slovenije, Avstrije in Madľarske na gradu Grad.

Določevalci vrst gliv iz Slovenije in Avstrije so se srečali na gradu Grad in 3 dni posvetili nabiranju in določanju vrst gliv na mejnem območju z Avstrijo, v Avstriji in ob meji Slovenije z Madľarsko. Strokovno vodenje srečanja je opravil Andrej Piltaver. Letos nas je posebej zanimala glivna pestrost ob evropski Zeleni vezi, ki lahko veliko pove tudi o ohranjenosti in ne onesnaľenosti narave in okolja.

Čeprav letošnje vreme ni bilo preveč naklonjeno rasti gob, so naši udeleľeni strokovnjaki kljub vsemu našli zanimive in tudi nepričakovane vrste. Srečanje je potekalo v nadvse prijetnem in ustvarjalnem vzdušju. Spet so se pokazale glive tiste skrite in neodkrite, znane in manj znane, uľitne in neuľitne, vendar vse prečudovite in skrivnostne. Njihovo tiho in prikrito bivanje smo motili kar najmanj, stopali med njimi previdno in zbrano, jih fotografirali in se spraševali o njihovih imenih in rodovih.

Letošnje lokacije nabiranja gob so bile v gozdu pod gradom Grad, na gozdni učni poti Fuks graba v občini Cankova, na območju zgornjega povodja reke Ledave v občini Kapfenstein v Avstriji, na travniku v Pichli (vlaľnice) in v gozdnem rezervatu Zgornje Kobilje blizu meje z Madľarsko. Ob popoldnevih je zaľivela učilnica na gradu, ki se je preobrazila v pravi raziskovalni laboratorij. Knjige, lupe, mikroskopi, stekelca, barvila, leče in predvsem potrpljenje mikologov so prispevala k določevanju še tistih manj pogostih in neznanih vrst.

Ob večerih so bili pogovori in strokovna predavanja g. Piltaverja, S.Dešnik in D.Prelitza in M. Turjaka. Najbolj vztrajni so za tem nadaljevali z nočnim delom do jutranjih ur. Nabrane in določene vrste gliv so udeleľenci razstavili in jih tudi predstavili večernim obiskovalcem razstav ena gradu Grad, popoldne so jih pri delu obiskali tudi člani gobarskega društva Lisička iz Maribora.

Letošnjega srečanja in dela so se udeleľili: - Andrej Piltaver iz Ljubljane - Vida Jelen Šajn iz Ljubljane - Majda Ujčič iz Ljubljane - Joľe Kranjc iz Laškega - Martin Turjak iz Limbuša - Detlef Prelitz iz Halbenraina - Bernard Wieser iz Feldbacha - Joľe Kosec iz Vodic - Gregor Domanjko iz Janževega vrha - Slavko Šerod iz Maribora - Stanka Dešnik, JZ KP Goričko

 

Na povirju Ledave v Avstriji
Meander Ledave

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |