Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Fotografski natečaj »NAJ FOTOGRAFIJA GORIČKEGA IN PORABJA«

                 

RAZPIS ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ »NAJ FOTOGRAFIJA GORIČKEGA IN PORABJA«
ČLOVEK IN NARAVA. SODELUJEVA?

V okviru letošnjega prvega festivala[1] naravoslovnega filma: G-rajski festival (G-FEST), ki se bo odvijal od 24. do 26. maja 2012 na gradu pri Gradu na Goričkem, Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje fotografski natečaj najlepših fotografij posnetih na geografskem območju Goričkega in slovenskega Porabja na Madľarskem.

Motiv (tema) fotografij lokacijsko opredeljenega foto natečaja je: »ČLOVEK IN NARAVA. SODELUJEVA?«. Tukaj je mišljen predvsem - odnos človeka do narave; kaj dela človek za naravo in tudi kaj narava človeku  vrača.

1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev festivala in njihovih druľinskih članov).

Sodelujoči na natečaju bodo razvrščeni v 2 kategoriji:

I. kategorija: učenci osnovnih šol (OŠ)
II.
kategorija: vsi ostali (MLADOSTNIKI in ODRASLI)

2. PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ

Sodelujoči se bodo na natečaj prijavili v dveh korakih:

korak 1: prijava na natečaj preko elektronske pošte: sandra.zrinski@goricko.info

Obrazec za prijavo je priloľen.

korak 2: oddati fotografijo/i na CD ali DVD-ju po pošti na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričo, Grad 191, 9264 Grad

S pripisom: za fotografski natečaj. Ob fotografijah mora avtor poslati tudi obrazec s katerim se je prijavil na natečaj preko elektronske pošte in pripisati osnovne podatke o fotografiji: naslov fotografije, kraj posnetka in tip fotoaparata[2].

Prijave morajo prispeti na naslov organizatorja do 10. maja 2012.

3. POGOJI ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ

  • Fotografija mora biti posneta na območju Goričkega in/ali Porabja (ob poslani fotografiji mora biti naveden kraj in datum posnetka ter naslov fotografije).
  • Fotografija ne sme biti posneta pred več kot dvema letoma.
  • Fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600x1200 svetlobnih točk (pixlov)
  • Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti v JPG formatu
  • Fotografija mora izraľati avtorjev pogled o temi fotografskega natečaja: »ČLOVEK IN NARAVA. SODELUJEVA?«
  • Vsak posameznik lahko odda največ tri fotografije.

4. AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

  • Prijavljeni jamčijo, da so avtorji fotografij.
  • Avtorji se zavezujejo, da fotografija še ni bila objavljena.
  • Avtorji dovoljujejo organizatorju, da oddane fotografije uporablja za nekomercialne namene v svojih materialih (spletne strani, publikacije), razstava v grajskih prostorih, oprema spalnic na gradu. Ob uporabi fotografij bo uporabljeno avtorjevo ime.

5. IZBOR FOTOGRAFIJ

Iz vsake kategorije bo izbranih 20 fotografij katere bodo razstavljene, 4 najboljše izmed vsake kategorije pa bodo tudi nagrajene s praktičnimi nagradami.

V mednarodni tričlanski ľiriji bodo prispele fotografije ocenjevali: Tomo Jeseničnik, Lado Klar in Karel Holec.

Tomo Jeseničnik: 
avtor in fotograf knjige »Slovenija v preseľnikih«, MK, Ljubljana 2008. Naslovna fotografija Bohinja je bila izbrana na mednarodnem fotografskem natečaju Nikon 2010-2011 za letni koledar 2012.

Lado Klar: je bil v preteklosti sodelavec Pomurskega Vestnika kot fotoreporter, 30 let je bil tudi zunanji sodelavec RTV SLO kot snemalec in dolga leta zunanji sodelavec Pomurske zaloľbe kjer so izdali številne kuharske knjige opremljene z njegovimi fotografijami. Z njegovimi fotografijami pa sta opremljeni tudi monografiji Murske Sobote in Moravskih Toplic.

Karel Holec: ob fotografiranju za potrebe časopisa Porabje se je začel poklicno ukvarjati s fotografijo in  njegov opus se je začel širiti od reportaľne fotografije v smeri umetniške fotografije z izrazitim etnografskim poudarkom. Njegove fotografije so zapisi vedno spreminjajočega se sveta, njegovega slovenskega Porabja – je zapisovalec časa in ljudi v njem; dokumentarist z umetniškim izrazom.

Fotografije bodo izbrane na osnovi svoje sporočilnosti in tehnične dovršenosti.

6. RAZSTAVA FOTOGRAFIJ

Izbrane fotografije z imeni avtorjev, lokacijo in datumom posnetka ter avtorjevim naslovom fotografije bodo razstavljene na otvoritvi G-rajskega festivala 24. maja na gradu na Goričkem.

Po koncu razstave (30.10.2012) bodo izbrane fotografije krasile stene spalnic in ostalih prostorov na gradu.  

Fotografije bodo natisnjene v velikosti A4 formata in razstavljene v okvirjih A3 formata.

7. NAGRADE:

za I. kategorijo (osnovnošolci)
1.      vikend paket za 2 osebi v Zdravilišču Radenci

2.      fotoaparat Fuji FinePix Z90           

3.      knjiga »Slovenija v preseľnikih« (Tomo Jeseničnik)     

4.      4 GB USB ključ in 4 GB SD kartica 

 

za II. kategorijo (mladostniki in odrasli)
1. fotoaparat Canon EOS 1100 D, objektiv EF S 18-55 IS,  foto-torbica in 8 GB SD kartica

2.      vikend paket za 2 osebi v hotelu Lipa; Monošter, slovensko Porabje (HU)

 

3.      Velbon Stativ Sherpa 803 R

 

4.      Razvijanje fotografij (1x 40x50 in 100x 10x15), album, torbica za fotoaparat

 


Vsi udeleľenci fotografskega natečaja, ki bodo prisotni na podelitvi, pa bodo lahko sodelovali tudi v nagradnem ľrebanju kolekcije krem Thermalium Premium (6x).                               

Avtorji najboljših fotografij bodo predstavljeni v Vestniku in v časopisu Porabje ter na spletnih straneh vseh partnerjev v projektu.

Vsi ostali avtorji fotografij, ki bodo razstavljene, prejmejo potrdilo o sodelovanju.

Slavnostna podelitev vseh nagrad bo na zaključni prireditvi G-rajskega festivala, v soboto 26. maja 2012 s pričetkom ob 19:00 uri, na gradu pri Gradu na Goričkem.


[1] Organizacija in izvedba festivala se sofinancira iz sredstev Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madľarska 2007-2013: pogodba o sofinanciranju SI-HU-1-1-005. Porabje in Goričko – povezana v kulturi, Akronim projekta: Sosed k sosedu.

[2] Fotografije posnete z mobilnimi telefoni ne bomo sprejemali.


                                  

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |