Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Košnja in obnova travnikov na Goričkem: Javno naročilo male vrednosti

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 114/2007, 16/2008 – ZJN-2A, 19/2010 – ZJN-2B, 18/2011 – ZJN-2C, 90/2012 – ZJN-2D, 12/2013 – ZJN-2-UPB5, 19/2014 – ZJN-2E) vabi vse zainteresirane, da predložijo ponudbo v javnem razpisu »Košnja in obnova travnikov«, objavljeno 4. 5. 2015 na portalu javnih naročil in na spletni strani www.park-goricko.org/razpisi/2015.

in na portalu e-naročanje tukaj.

Razpisna dokumentacija je v priponki v zapisu .pdf in jo je moľno dobiti pri naročniku v zapisu word na zahtevo pripravljavca ponudbe.

Za informacije za pripravo ponudbe pišite na: gregor.domanjko@goricko.info

Rok oddaje ponudbe: 7. maja 2015 do 10.00 na naslov razpisovalca Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Ponudbe oddane po tem roku ne bodo obravnavane.

Stanislava Dešnik, v.d.direktorice
Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |