Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Krajinski park Goričko, Inventarizacija in priprava smernic za razvoj, december 1999

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |