Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Program dela in finančni načrt za leto 2018

Program dela in finančni načrt za leto 2018 Javnega zavoda Krajinski park Goričko je bil obravnavan in sprejet na 2. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, 31.1.2018.


Objavljen je v priponki.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |