Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Delavnica - Greenbelt - Interreg III B na gradu


Delavnica - Greenbelt - Interreg III B - Cadses na gradu5.9.2006


Javni zavod Krajinski park Goričko je kot dobitnik projekta na razpisu INTERREG III B, CADSES pod akronimom GREEN BELT ali EVROPSKA ZELENA VEZ 24. in 25. avgusta 2006 gostil prvo projektno delavnico v delovnem paketu iniciativa promoviranja, turistični marketing in izobraľevanje. Delali smo na temo celostne podobe oglaševanja, spletne strani in potujoče razstave v 8 jezikih in razvili debato na temo skupnega logotipa. Delavnice se je udeleľilo 25 strokovnjakov iz 7 evropskih drľav: Avstrije, Madľarske, Hrvaške, Nemčije, Češke, Slovaške in Slovenije. Na delavnici sta prisostvovala tudi študenta iz Poljske, ki sta bila te dni v KP Goričko na prostovoljnem delu.

Prvi dan smo posvetili delu v okroglem salonu na Gradu. Pred popoldanskim delom delavnice smo udeleľence razgibali z nordijsko hojo in jim pokazali maketo 1. kamna evropske zelene vezi, ki se je oblikovno in v koordinaciji z Aloisom Langom razvijal v okviru Phare projekta »Po evropski zeleni vezi med Slovenijo in Avstrijo«.Delovni dan smo zaključili med nevihto v grajski temi pozno zvečer. 

Naslednji dan smo udeleľence popeljali na izlet po evropski Zeleni vezi v Pomurju; pokazali smo jim reko Muro in jih v čolnih spustili od Petanjcev do Verľeja. Na Petanjcih nas je sprejel ľupan občine Tišina, g. Joľef Poredoš, ki je pozdravil idejo Evropske Zelene vezi. Zatem smo udeleľence s parkovnim mini-busom odpeljali nazaj na Grad. Po izvrstnem kosilu – goričkem kroľniku v gostilni Gaberšek na Kuzmi, smo jih popeljali še na sprehod do Tromejnika med Slovenijo-Avstrijo in Madľarsko. V Kuzmi nas je pozdravil in počastil s pijačo ľupanJoľe Škalič. Naš gostitelj na Tromejniku je bil ľupan občine St. Martin, Franz Kern iz Avstrije. Ob tromejnem kamnu nam je pripovedoval svoje spomine na čas ľelezne zavese, ko je bila meja med Avstrijo in Madľarsko neprehodno ograjena, nadzorovana in varovana z minami. Spomni se, da je po tem, ko je bil v Sarodu pan-evropski piknik, 10.09.1989, ograja na meji tudi hitro izginila. Sedaj razmišlja o tem, kako bi del tega postavil v spomin na hladno vojno nazaj, kar naj bi pritegnilo obiskovalce, ki jih ne zanima samo narava temveč tudi zgodovinske okoliščine in njihov prostorski in narodopisen pečat.

Srečanje s strokovnjaki iz različnih področij od marketinga, prostorskega načrtovanja ter raziskovanja in varovanja narave je bilo nadvse zanimivo. Ral se tudi v drugih evropskih drľavah srečujejo z nerazumevanjem o nujnosti varovanja narave, ki nam je v Evropi še ostala, saj so na te zadnje ostanke tudi tu ľe prisotni veliki urbanizacijski pritiski. Evropska zelena vez ali Greenbelt ima pri tem ambicijo promoviranja in razvijanja trajnostnih oblik razvoja obmejnih območij, ki so bila v senci Relezne zavese in so prav zato ostala tudi bolj »naravna«. Projekt poleg raziskovalnega in inventarnega dela tako ponuja veliko priloľnosti za trdnejše vezi med sodelavci in oblikovanje novih poslovnih potez in oblik sodelovanja v celotnem evropskem prostoru. Navsezadnje je delavnica pritegnila ljudi v Prekmurje, ki so bili tukaj prvič in ki nas bodo nedvomno še obiskali. Zadovoljni so bili z namestitvami na območju Krajinskega parka Goričko in organizacijo celotne delavnice. Zaposleni v JZ KP Goričko smo se pri tem potrudili po najboljših močeh, zadovoljstvo udeleľencev pa si lahko ogledate na priloľenih posnetkih.

Stanka Dešnik
Spletna stran Evropske zelene vezi: http://www.europeangreenbelt.org/

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |