Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Fotografski natečaj Goričko 2013 - 10 let Krajinskega parka Goričko

RAZPIS ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ  

GORIČKO 2013 - 10 LET KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO

V okviru praznovanja 10. obletnice ustanovitve Krajinskega parka Goričko, Javni zavod Krajinski Park Goričko razpisuje 5. fotografski natečaj: "Goričko 2013 - 10 let Krajinskega parka Goričko"

KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU ?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja in njihovih druľinskih članov ter članov ľirije).

 • I. kategorija: Učenci osnovni šol
 • II. kategorija: Mladostniki in odrasli

TEMA NATEČAJA:

I. kategorija: Učenci osnovni šol

 • Naravna in kulturna krajina ter ľivljenjski prostori (travniki, gozdovi, sadovnjaki, potoki, mlake, ...).
 • Rivljenjska pestrost (rastline, ľivali, glive). 
 • Pogojno so lahko na fotografijah tudi ljudje, če je njihova aktivnost povezana z naravo oziroma, če vpliva na videz značilne kulturne krajine.

II. kategorija: Mladostniki in odrasli

 • Tipična kulturna krajina Goričkega, značilni krajinski in arhitekturni vzorci, ki gradijo prepoznavnost Goričkega (odprta in poseljena krajina).
 • Spremembe kulturne krajine Goričkega skozi obdobje 10 let.
 • Pogojno so lahko na fotografijah tudi ljudje, če je njihova aktivnost povezana z naravo oziroma, če vpliva na videz značilne kulturne krajine.

POGOJI ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:

 • Fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko (ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja).
 • Fotografija je lahko stara do 10 let (ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije).
 • Fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (svetlobnih točk - pixlov).  
 • Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu.
 • Fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja.
 • Vsak posameznik lahko odda največ pet (5) fotografij.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

 • Na natečaj se prijavite s priloľeno prijavnico, ki jo pošljete po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info,
  oz .na na naslov: Grad 191, 9264 Grad, s pripisom:
  "Natečaj naravoslovne fotografije; Goričko 2013 - 10 let Krajinskega parka Goričko".
 • Fotografije pošljite na elektronski naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali na CD/DVD po pošti na naslov: Grad 191, 9264 Grad, s pripisom:
  "Natečaj naravoslovne fotografije; Goričko 2013 - 10 let Krajinskega parka Goričko".
 • Ririja bo ocenila samo tiste fotografije, ki bodo prispele na grad najkasneje do 31. 5. 2013 do 16.00
 • Prijavnico in fotografije lahko pošljete istočasno

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

 • Udeleľenci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.
 • Avtorji poslanih fotografij s svojim podpisom na prijavnici dovoljujejo, da razpisovalec natečaja fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloľenke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih, ali širše na območju parka.
 • Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE 

 • Iz vsake kategorije bo izbranih 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.
 • Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.
 • Izbor fotografij bo izvedla tri članska ľirija v sestavi:
  -       Tomo Jeseničnik, fotograf,
  -       Petra Draškovič, fotografinja in biologinja,
  -       Silva Nemeš, komunikologinja.
 • Razglasitev zmagovalnih fotografij, podelitev nagrad in otvoritev razstave bo ob svetovnem dnevu varstva okolja, 7. 6. 2013, na gradu Grad ob 17.00.
 • Razstava fotografij bo na ogled do 30. 11. 2013 

Vse nadaljnje informacije na Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

Kristjan Malačič, T: 02 551 88 68, M: 041 670 956
kristjan.malacic@goricko.info

Objava: 12. 2. 2013

7. NAGRADE:

za I. kategorijo (osnovnošolci)
1.      digitalni fotoaparat Olympus VH-410

 

2.      vikend paket za 1 osebo, 
         
Zdravilišče Radenci

 

3.      digitalni fotoaparat Nikon Coolpix S4150     

4.      Digitalni fotoaparat Nikon coolpix S2600

5.      Najlepši slovenski dvorci

     
6.      Razvijanje fotografij in fototorbica

7.      32 GB USB ključ

8.      darilni paket                  

 

za II. kategorijo (mladostniki in odrasli)
1.      digitalni fotoaparat Canon EIS 1100D in
         A 4 fotoknjiga

 

2.      darilni bon    

 

3.      vikend najem nove Mazde 6

4.      6x vstopnica Aquapass,
         Terme 3000

     
5.      montaľa gum in centriranje

6.      Vikend paket za 2 osebi na gradu Grad

7.      darilni paket

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |