Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

Grad, 18. december 2014

Na podlagi Zakona o javnih usluľbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (določen čas)

1. VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK - M/R

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba (s specializacijo ali magisterijem) naravoslovne ali druľboslovne smeri VII/2
 • 8 let delovnih izkušenj
 • izkušnje s področja vodenja, odločanja, nadzora in izvajanja nalog v okviru pooblastil s področja dela oz. izvajanje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja in s področja koordiniranja in administriranja projektov
 • dobro razumevanje, govorjenje in pisanje v angleškem in/ali nemškem jeziku
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in zahtevno računalniško oblikovanje
 • vozniški izpit kategorije B
 • opravljen izpit iz naravovarstvenega nadzora
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda
 • poznavanje področja zavarovanega območja
 • celovito poznavanje področja dela, komunikacijske sposobnosti

Delovno področje in naloge:

 • koordiniranje strokovnih nalog z različnih področij dela
 • vodenje, odločanja, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela oz. izvajanje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja in s področja koordiniranja in administriranja projektov
 • samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih, razvojnih in programskih rešitev ter drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv
 • spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in vodenjem evidenc
 • priprava razpisnih dokumentacij projektov
 • izvajanje postopkov javnega naročanja

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev, s polnim delovnim časom.

Prijava mora vsebovati naslednja dokazila:

- pisno vlogo z ľivljenjepisom, euro-pass
- dokazilo o pridobljeni izobrazbi
- reference o delu na mednarodnih projektih
- dokazilo o znanju tujega jezika
- dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedeľu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 3 dneh po objavi na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. po e-pošti: stanka.desnik@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 10 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 64, 031 354 149 (Stanka Dešnik)

v. d. direktorice Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik 

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |