Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

                                         

V okviru čezmejnega projekta Tour Kult, »Razvoj turizma s sodelovanjem na področju kulture«, ki se odvija v novi čezmejni kulturni regiji ob Tromeji Slovenija/Avstrija/Madľarska, se oblikuje nova krovna znamka treartes. Pod to skupno prepoznavno znamko (CI), se bodo uvajali novi kulturno-turistični produkti, ki bodo povezali obstoječo ponudbo. 

Skupen cilj projekta je čezmejna razširitev turistične strategije na področju kulture, še zlasti glasbe na najvišji umetniški ravni.

Vodilni partner J:OPERA Jennersdorf z intendanturo mednarodno uspešnega tenorja Dietmarja Kerschbauma izkazuje ob ľe uveljavljenimi kulturnimi aktivnostmi na gradu Tabor, večletne izkušnje pri razvijanju kulturno turistične infrastrukture. Projektna partnerja sta Občina Grad (obnova gradu) na slovenski in Občina St.Martin/Raab (soustvarjanje pri razvoju umetniške vasi Neumarkt/Raab) na avstrijski strani. 

Poleti 2010 se bodo v regiji v sodelovanju z mednarodno poletno akademijo PragaDunajBudimpeštaposkusno odvili prvi mojstrski tečaji petja.

Projekt TouKult sofinancira Evropska unija – iz sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja OP SI-AT 2007-2013. Projekt na avstrijski strani sofinancira tudi deľela Gradiščanska in Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, druľino in mladino, medtem ko na slovenski strani sofinancira projekt Sluľba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko in občina Grad.

» Projekt TourKult ni samo veličastni čezmejni kulturni projekt, temveč je pomembna iniciativa, ki lahko okrepi Juľno Gradiščansko kot turistično regijo«, meni deľelni glavar Hans Niessl.

  

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |