Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Uposabljanje vodnikov, 321go

Javni zavod Krajinski park Goričko bo v okviru projekta z akronimom »321 go«, sofinanciranem s sredstvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020, izvedel usposabljanje vodnikov za vodenje ljudi s posebnimi potrebami, na katerega ste vljudno vabljeni.
VABLJENI NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE VODNIKOV
ki bo potekalo 7.9.2016 s pričetkom ob 9.00 uri na gradu Grad v okroglem salonu.
Usposabljanje bo izvajala Dominika Koritnik Trepel iz Ljubljane, nacionalna turistična vodnica s 22-letnim vodniškim stažem ter mnogimi referencami na temo dostopnega turizma.
Prijave na usposabljanje se zbirajo na elektronskem naslovu: natasa.krpic@goricko.info ali na tel.št. 02 55 18 865, 041 719 141 (Nataša Krpič) do 5.9.2016.
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK USPOSABLJANJA:
9.00 - 9.45 
1. modul: DOSTOPNI TURIZEM (definicija, razvoj, oznake, značilnosti, dostopnost v Sloveniji)  
Odmor 15 minut
10.00 - 11.30 
2. modul: OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI (opis posamezne skupine in njihove značilnosti)
 
- Senzorno ovirane osebe (gluhi, naglušni, gluhoslepi, slepi in slabovidni)
- Gibalno ovirane osebe
 
Odmor 15 minut
 
11.45 - 13.15
- Osebe z motnjami v duševnem razvoju
- Osebe s težavami v duševnem zdravju
- Osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih zdravstvenih razlogov  (dolgotrajno bolni, alergiki,  
   osebe s posebnimi dietami…)
- Starostniki, družine, mladina....
 
13.15 - 14.00 
Malica
14.00-15.30 
Praktična uporaba pridobljenega znanja po gradu Grad in neposredni okolici gradu.

Javni zavod Krajinski park Goričko bo v okviru projekta z akronimom »321 go«, sofinanciranem s sredstvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020, izvedel usposabljanje vodnikov za vodenje ljudi s posebnimi potrebami, na katerega ste vljudno vabljeni.

VABLJENI NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE VODNIKOV

ki bo potekalo 7.9.2016 s pričetkom ob 9.00 uri na gradu Grad v okroglem salonu.

Usposabljanje je namenjo vodnikom, ki imajo licenco za lokalno (Pomurje) ali nacionalno turistično vodenje.

Usposabljanje bo izvajala Dominika Koritnik Trepel iz Ljubljane, nacionalna turistična vodnica s 22-letnim vodniškim stažem ter mnogimi referencami na temo dostopnega turizma.

Prijave na usposabljanje se zbirajo na elektronskem naslovu: natasa.krpic@goricko.info ali na tel.št., Nataša Krpič: 02 55 18 865, 041 719 141 do 5.9.2016.

OKVIRNI ČASOVNI POTEK USPOSABLJANJA:

9.00 - 9.45 

1. modul: DOSTOPNI TURIZEM (definicija, razvoj, oznake, značilnosti, dostopnost v Sloveniji)  

Odmor 15 minut

10.00 - 11.30 

2. modul: OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI (opis posamezne skupine in njihove značilnosti)

 - Senzorno ovirane osebe (gluhi, naglušni, gluhoslepi, slepi in slabovidni)

- Gibalno ovirane osebe

 Odmor 15 minut

 11.45 - 13.15

- Osebe z motnjami v duševnem razvoju

- Osebe s težavami v duševnem zdravju

- Osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih zdravstvenih razlogov  (dolgotrajno bolni, alergiki,  

   osebe s posebnimi dietami…)

- Starostniki, družine, mladina....

13.15 - 14.00 odmor za malico

14.00-15.30 

Praktična uporaba pridobljenega znanja po gradu Grad in neposredni okolici gradu.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |