Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Poziv občinskim upravam v KPG za imenovanje dveh predstavnikov občin v svetu JZ KPG

Grad: 29.11.2016

Na podlagi 11., 13. in 14. člena Statuta (Ul. RS št. 6/2005) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

Poziv občinskim upravam z območja Krajinskega parka Goričko za imenovanje dveh predstavnikov občin v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Mandat sedanjima predstavnikoma  občin v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko se izteče februarja 2017. Za nemoteno delovanje zavoda pozivamo vse občinske uprave z območja Krajinskega parka Goričko, da v enem mesecu od datuma objave tega poziva imenujejo dva izmed županov, ki bosta predstavnika občin v novem svetu zavoda.

Mandat članov sveta je 4 leta. Če občine svojih predstavnikov ne imenujejo v predpisanem roku, v času do imenovanja novih članov sveta, svet odloča veljavno v preostali sestavi.

Poziv in ostale faze izbora bodo sproti objavljene tudi na spletnih straneh zavoda (www.park-goricko.org).

Direktorica,
Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |