Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Inventarizacija in izdelava smernic za razvoj KP Goričko

Phare Framework Contract- –
Environment
OSS No.ZZ.95.24/01.08
Krajinski park
Gori􀃾ko
Inventarizacija in
Priprava smernic za
Razvoj
Kon􀃾no poro􀃾ilo
December 1999

Phare Framework Contract-Environment, OSS No.ZZ.95.24/01.08

Krajinski park Goričko

Inventarizacija in Priprava smernic za razvoj

Končno poročilo, December 1999

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |