Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

NAJ travnik Goričko 2014

NAJ travnik Goričko 2013, Karel Gaąpar, Čepinci

17. april 2014 

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji objavlja 

JAVNI POZIV za prijavo za izbor najlepšega travnika v Krajinskem parku Goričko 

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmetovalce, da rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so ľivljenjsko pomembni za redke in ogroľene ľivalske ter rastlinske vrste v Naturi 2000, območje Goričko.

Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik travnika lahko na izboru sodeluje s prijavo treh različnih travnikov (parcel). Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 3-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Krajinskega parka Goričko http://www.park-goricko.org/razpisi/2014. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih členov, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev najlepšega travnika bo na Vestnikovi prireditvi NAJ… DOMAČIJA 2014.

Rok in način prijave

Prijave na izbor Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 6. maja 2014. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo ob navzočnosti njegovega lastnika oz. najemnika. Prvi ogled bo potekal med 7. in 16. majem 2014, drugi pa avgusta.

Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 551 88 68 ali 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.

Nagrade

Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade. Ob ogledih travnikov bomo posneli fotografije vseh travnikov in jih javnosti pokazali na stojnici Javnega zavoda Krajinski park Goričko na letošnjem kmetijsko-ľivilskem sejmu AGRA 2014 v Gornji Radgoni.

Nagrade bomo podelili na Vestnikovi prireditvi NAJ… DOMAČIJA 2014. 

Dr. Bernard Goršak, direktor, Javni zavod Krajinski park Goričko 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |