Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javni poziv za uporabo pašne ograje in zemljišč v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad (v nadaljevanju JZ KPG); na podlagi javnega razpisa izvedenega v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z akronimom »Gorička krajina« ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vabi potencialne prijavitelje, da podajo svoje pisne vloge v skladu s predmetom javnega poziva. Več informacij najdete v priloženem javnem dopisu.

Zainteresirani uporabniki opreme za pašno ograjo morajo zgoraj našteta dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev ter izpolnjene obrazce v prilogi osebno dostaviti oziroma poslati priporočeno po pošti do srede 12. junija 2019 do 13.00 ure, na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom »vloga za uporabo pašne ograje«.

 

Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu JZ KPG oziroma po telefonu 02/551 88 71 (Larisa Gregur, larisa.gregur@goricko.info) ali 041 681 740 (Tadej Törnar, tadej.tornar@goricko.info).

 

Javni poziv je objavljen tudi v Uradnem listu številka 36 v podrubriki Razglasni del, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://www.uradni-list.si/

 

Grad, 7. 6. 2019

     

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |