Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

"NAJ ograček na Goričkon"

Naj ograček 2013, Zdenka Gumilar, Moąčanci (S.Deąnik)

JAVNI POZIV

Javni zavod Krajinski park Goričko in Goričko drüjštvo za lepše vütro v sodelovanju z Javnim zavodom za kmetijstvo in gozdarstvo, M. Sobota in Biotehniško šolo Rakičan, drugič razpisujejo ocenjevanje za:

»NAJ OGRAČEK«, za izbor najlepšega gospodinjskega vrta po izboru strokovne komisije v Krajinskem parku Goričko,

Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so vrtovi v Krajinskem parku Goričko, ki imajo poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost. Namen izbora je spodbuditi gopodinje/ce, da pridelujejo hrano za druľino na naravi prijazen način in pri tem skrbijo tudi za videz kulturne krajine, nadaljevanje tradicije, ohranjanje sort ter tudi za ohranjanje ľivalskih in rastlinskih vrst v Naturi 2000 na območju Krajinskega parka Goričko.

Pogoji za prijavo
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali uporabniki vrta na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega prijavitelja bo obiskala strokovna komisija. Vrt si bo ogledala po predhodni najavi in ga ocenila na podlagi objavljenih kriterijev: vključevanje v krajino, skrb za prostoľiveče ľivali, skrb za okolje, pestrost vrst gojenih rastlin, način gospodarjenja, urejenost, splošni vtis.

Rok in način prijave
Prijave za »NAJ OGRAČEK« v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 30. junija 2014. Po izteku časa za prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o obisku komisije, ki si bo ob navzočnosti lastnika/ce oz uporabnika/ce vrt ogledala. Ogledi bodo potekali med 1. in 15. julijem.

Prijave na razpis zbira Štefka Fujs po tel. številki 02 551 88 65, ali mobilni št. 031 497 204 ali na elektronskem naslovu stefka.fujs@goricko.info

Nagrade
Prvi trije najboljši po izboru komisije za Naj ograček na Goričkon bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami donatorjev.

Razglasitev
Razglasitev najlepšega vrta bo na prireditvi Den Meštrov, ki jo organizira Goričko drüjštvo za lepše vütro, v Kriľevcih, 7. septembra 2013.

dr. Bernard Goršak,
direktor, Javni zavod Krajinski park Goričko

Štefanija Fujs,
predsednica Goričko drüjštvo za lepše vütro

Opombe: 
- zaposleni v Javnem Zavodu Krajinski park Goričko in njihovi najoľji sorodniki, ki imajo vrt na Goričkem, so izključeni iz tekmovanja.

Člani strokovne komisije:
dr. Tanja Simonič Korošak, Oblikovanje krajine
Simona Potočnik, Biotehniška šola Rakičan
Breda Vičar, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Joľica Kapun Maršik, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Suzana Škodnik in Lovro Vehovar, GDLPV
Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |