Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

TourKult


 
V okviru čezmejnega projekta Tour Kult, »Razvoj turizma s sodelovanjem na področju kulture«, ki se odvija v novi čezmejni kulturni regiji ob Tromeji Slovenija/Avstrija/Madľarska, se oblikuje nova krovna znamkatreartes. Pod to skupno prepoznavno znamko (CI), se bodo uvajali novi kulturno-turistični produkti, ki bodo povezali obstoječo ponudbo. 


Vodilni partner J:OPERA Jennersdorf z intendanturo mednarodno uspešnega tenorja Dietmarja Kerschbauma izkazuje ob ľe uveljavljenimi kulturnimi aktivnostmi na gradu Tabor, večletne izkušnje pri razvijanju kulturno turistične infrastrukture. Projektna partnerja sta Občina Grad (obnova gradu) na slovenski in Občina St.Martin/Raab (soustvarjanje pri razvoju umetniške vasi Neumarkt/Raab) na avstrijski strani. 


Poleti 2010 so se v sodelovanju z mednarodno poletno akademijo PragaDunajBudimpešta v regiji poskusno odvili prvi mojstrski tečaji petja.

Projekt TouKult sofinancira Evropska unija – iz sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja OP SI-AT 2007-2013. Projekt na avstrijski strani sofinancira tudi deľela Gradiščanska in zvezno ministrstvo za gospodarstvo, druľino in mladino, medtem ko na slovenski strani sofinancira projekt Sluľba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko in občina Grad.


V sodelovanju z mednarodno Poletno akademijo PragaDunajBudimpešta/Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju in J:Opero, se bodo vsako leto po 2010 izvajali mojstrski tečaji petja s poudarkom na operi in programu z delavnicami.


Cilj teh novo nastajajočih mojstrskih tečajev je olajšati in omogočiti mladim pevkam in pevcem vstop v profesionalno poklicno ľivljenje. Teľišče je v povezavi z mednarodno uveljavljenimi opernimi predstavami J:OPERA na gradu Tabor.


Mednarodno priznane operni zvezdniki bodo delali s študenti. On koncu mojstrskih tečajem se bodo najboljši potegovali na zanje ustvarjenem J:OPERA pevskem natečaju. Mednarodna strokovna ľirija, ki jo bodo tvorili Intendant, agenti in kritiki, bo ob tej priloľnosti prvič na svetu podelila nagrado »Giuseppe Sinopoli«.


Nagrada, ki bo nosila ime svetovno priznanega dirigenta Giuseppe Sinopoli, ki je 30 let deloval v okolici Jennersdorfa, naj bo vzpodbuda mladim umetnikom za njihov profesionalni razvoj. V natečeju bodo podeljene tudi denarne in posebne nagrade za posebne doseľke. 


V okviru projekta bodo izvedeni naslednji koncerti brez plačila vstopnine.

31. julij  2010 / 20.00 / otvoritveni koncert v farni cerkvi v Jennersdorfu, Avstrija

8. avgust 2010 / 11.00 / glasbena matineja na gradu Grad, Slovenija


12. avgust 2010 / 20.00 / natečajni koncert v kongresnem centru Terme Loipersdorf

Pdf – Download Mojstrski tečaji petja v AN


              

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |