Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Vlaganje v zdravje in razvoj, Mura in Evropska zelena vez

Vlaganje v zdravje in razvoj, Mura in Evropska zelena vez

26.11.2006

Z A P I S / M E M O BRUSELJ 24.11.2006

Obisk regionalne pisarne IUCN v Bruslju
Pogovor o izvajanju projekta Evropske Zelene vezi – GREENBELT

Prisotni:
IUCN: Tim Christofersen, Andrew Terry
JZ Krajinski park Goričko: Stanislava Dešnik, Nataša Moršič
Center za zdravje in razvoj, M.Sobota (podizvajalec v projektu GREENBELT za menagement projekta): Mojca Makovec Haloľan
Zavod za zdravstveno varstvo, M.Sobota: Zdenka Verban Buzeti


Tema pogovora
V okviru obiska evropskega parlamenta na povabilo EU poslanca Lojzeta Peterleta, smo obisk namenili tudi pogovoru v regionalni pisarni IUCN v Bruslju: IUCN Regional Office for Europe and and Permanent Representation to the European Union, Boulevard Louis Schmidt 64,1040 Brussels, Belgium

Sprejela sta nas Tim Christophersen, koordinator regionalnih programov in Andrew Terry, strokovni svetovalec.
Po uvodni predstavitvi smo nadaljevali s pogovori o krepitvi iniciative GREENBELT v Evropi skozi projekt kartiranja IUCN in skozi projekt CADSES. Beseda je tekla o mednarodnih iniciativah v okviru akcije 2010 in tudi moľnostih povezovanja novih sektorskih partnerjev na področju regionalnega razvoja – zdravje in varstvo narave. V letu 2008, ko bo Slovenija predsedovala EU je načrtovano strokovno srečanje na temo ohranjanja habitatov v gozdovih, ki ga v Sloveniji koordinira Gordana Beltram na MOP.

V pogovoru smo razvijali idejo o moľnosti skupnega strokovnega srečanja na temo zdravje in varstvo narave, pri čemer sta Center za zdravje in razvoj in ZZV iz M. Sobote meritorna sogovornika, saj se lahko pohvali s svetovno nagrado WHO, ki so jo v novembru 2006 prejeli za projekt Mura - zdravje in razvoj, kjer je sodelujoč partner tudi JZ KP Goričko. Pri pripravi tovrstnega srečanja smo ponudili organizacijsko in logistično sodelovanje v regiji Pomurje.

IUCN je v sodelovanju z nemškim partnerjem BFN (Bund fur Naturschutz) izdala tudi prvo knjigo z naslovom : The Green Belt of Europe. From Vision to Reality. V knjigi, ki je izšla v majhni nakladi, je predstavljen tudi biosferni rezervat Evrope – porečje Mure, Drave in Donave. Ta v Sloveniji zajema območje mejne in notranje slovenske Mure ter mejne Mure s Hrvaško, kot pomemben del evropskega prostora, katerega ohranjanje je nujno za vzdrľevanje biotske pestrosti v Evropi.

Ob koncu sta nam sogovornika prijazno ponudila prostore regionalne pisarne za morebitna poslovna srečanja v Bruslju.

Stanislava Dešnik, Vodja projekta za Slovenijo in stična oseba/ focal point for Slovenia

Pomurci in EU komisija
Na obisku na DG Sanco
Pred vhodom v EU parlament
Pred vhodom v EU parlament2
sprejel nas je Bernardo Jose Grbec
Lobi v EU parlamentu
sejna dvorana z udobnimi stoli
Mojca Breščak je preizkusila vodenje seje
pogled iz vrha
pogled navzven
poštni predali slovenskih EU-poslancev
pogovor o delovanju NVO
pisarna g. B.J.Grbca
srečali smo poslanko, gospo Cizelj
Tatjana razmišlja....
Rok Koľelj je predstavil delovanje EU parlamenta
ga.Hildrun Sundseth, EU center koalicije bolnikov
Klemen Rumer predstavlja delo medijev
v dvorani eu-parlamenta
velika dvorana EU Parlamenta
IUCN-regionalni center za Evropo v Bruslju
Mojca razlaga o aktivnostih obeh projektov
Sprejel nas je Tim Christophersen
Zdravje in varstvo narave- nov projekt?
Andrew Terry in Stanka Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |