Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

3. rojstni dan Krajinskega parka Goričko - postavitev Info stebra

3. rojstni dan Krajinskega parka Goričko

10.10.2006

9. oktobra 2003 leta je vlada Republike Slovenije na svoji redni seji s sklepom razglasila območje Goričkega z nazivom Krajinski park.

Tega dne smo v letu 2006 delovno počastili ta dogodek na dva simbolična načina:

1. Popoldne ob 18.00 uri smo pred grad Grad postavili kamen Evropske Zelene vezi, ki je prvi v liniji nekdanje železne zavese od Barentsovega do Črnega morja in Krajinski park Goričko na ta način vpeli na ogrlico zavarovanih območij ob severni slovenski meji z ostalimi zavarovanimi območji narave v Sloveniji in v Evropi.

2. Zvečer smo se dobili pri županu občine Kuzma, g. Jožetu Škaliču, kjer smo v družbi z župani iz sosednjega parka Raab oz občine Mühlgraben, g. Knausom, županom občine Liebau, g. Stacherl-om in županom občine St. Martin, g Kern-om in Kobal-om Rolandom, razglabljali in oblikovali nove razvojne projekte v obdobju 2007-2013.

3. Sodelovanje s parkom Örség smo okrepili v soboto, 7. oktobra 2006, kjer smo v okviru projekta Ohranimo ogroženim pticam njihov življenjski prostor, določevali sorte jabolk in hrušk, ki sta jih prinesle k nam tudi Marta Havas Szentendre in Agnes Gruber iz Narodnega parka Örség.

Pri določevanju je pomagal predsednik strokovnega sveta JZ KP Goričko, dr. Aleksander Šiftar in Christian Holler iz Avstrije.

Besedilo in slika: Stanka Dešnik

pri ľupanu občine Kuzma, g. Joľetu Ckaliču
razstava izdelkov iz narave za naravo
ocenjevanje jabolk
dr. A. Ciftar in Agnes Gruber
mnoľica vzorcev
določevanje

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |