Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Poročilo o poslovanju 2017

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:
Jožef Sedonja (predsednik), Zavod RS za varstvo narave
Kristjan Malačič (član), Javni zavod Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik (članica), Javni zavod Krajinski park Goričko
je gradivo obravnaval in sprejel dne 24.4.2018.
Letno poročilo o poslovanju je bilo obravnavano na 3. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 25.4.2018

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko je poročio o poslovanju obravnaval obravnaval na 3. redni seji dne 25.4.2018 na gradu Grad.

Poročilo je objavljeno v priponki z dodanima prilogama.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |