Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Sveti Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

predsednik:
Jožef Sedonja, Zavod za varstvo narave Slovenije, OE Maribor
člana:
Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Goričko


 

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko
predsednik: Alojz Marn

Svetniki/ce: 
Cvetka Vereš, Ministrstvo za okolje in prostor
Nevenka Rebrica, Ministrstvo za finance
Silvester Krajnc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Srečko Štajnbaher, Ministrstvo za kulturo
Gregor Černoga, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija
Cvetka Ficko, Občina Grad 
Iztok Fartek, Občina Šalovci (podpredsednik sveta)
Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacij
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |