Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Tiskovna konferenca

Protection and valorisation of the                                  
longest habitat system in Europe
 

GREENBELT

Evropska Zelena vez
Meje ločujejo. Narava povezuje!

Vabilo na tiskovno konferenco                                         Grad, 22. 11. 2007

Spoątovane novinarke, novinarji in predstavniki medijev!

V Krajinskem parku Goričko smo v letu 2006 skupaj s 16. partnerji iz 8 evropskih drľav bili uspeąni pri prijavi projekta z naslovom Protection and valorisation of the longest habitat system in Europe – GREEN BELT – Varovanje in valorizacija najdaljąega sistema habitatov v Evropi- ZELENA VEZ,  ki ga delno sofinancira evropska unija v programu Interreg III B CADSES in republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.
Iniciativo Greenbelt – Zelena vez Evrope, ki prihaja iz IUCN – Mednarodne zveze za varovanje narave, sodelovanje Javnega zavoda Krajinski park Goričko in Logarske doline d.o.o. v projektu, vsebino projekta, cilje ter rezultate projekta vam bomo  predstavili na novinarski konferenci, ki bo:

v petek, 30. novembra 2007, ob 10.00 uri
v Pokrajinski in ątudijski knjiľnici v Murski Soboti.
Vaąi sogovorniki bomo direktor JZ KP Goričko Janko Halb, vodja projekta Stanka Deąnik, koordinatorka projekta Nataąa Morąič in  predstavnik partnerja  pri projektu- Logarske doline d.o.o, Marko Slapnik. Tiskovno konferenco bo povezovala Mojca Makovec – Haloľan iz Centra za zdravje in razvoj iz Murske Sobote. 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Za informacije lahko pokličete na telefonsko ątevilko: O2 551 88 65

S spoątovanjem,                                                   

Stanka Deąnik l.r., vodja projekta
pri slovenskem partnerju                                                                     

karta

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |