Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

NAJ sadovnjak Goričko 2014

gorički travniąki sadovnjak (S. Deąnik)

Javni zavod Krajinski park Goričko

objavlja

JAVNI POZIV
za prijavo za izbor najbolj urejenega travniškega sadovnjaka  v Krajinskem parku Goričko v letu 2014

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniški sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so urejeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi lastnike travniških sadovnjakov, da negujejo in ohranjajo ekstenzivne sadovnjake, ki so ľivljenjsko pomembni za redke in ogroľene ľivalske ter rastlinske vrste v Naturi 2000, območje Goričko.

Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travniških sadovnjakov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala strokovna komisija in jih ocenila na podlagi pripravljenih kriterijev. Komisija bo ocenjevala vitalnost dreves, prisotnost dupel in gnezdilnic za ptice duplarje, pestrost sadnih sort, floristično sestavo travniške ruše v sadovnjaku, skrb za okolje, rastne razmere in prostoľiveče ľivali ter urejenost in videz sadovnjaka.

Razglasitev NAJ SADOVNJAKA 2014 bo na  prireditvi DEN MEŠTROV Z GORIČKOGA 7. 9.2014 v Kriľevcih. Podeljena bodo tudi priznanja in praktične nagrade.

Rok in način prijave

Prijave za izbor NAJ travniški sadovnjak zbiramo do 30. maja 2014 pismeno na naslovu Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, na elektronskem naslovu uros.kostric@goricko.info ali na telefonski številki 041 719 141. Po navedenem roku, v času med 1. in 15. junijem si bo komisija ob prisotnosti lastnika ogledala sadovnjak in ga strokovno ocenila.

Dr. Bernard Goršak,
Direktor Javnega zavoda Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |