Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Suhi in polsuhi travniki

Polsuhi in suhi travniki

Na Goričkem prevladujejo srednje vlažni do polsuhi hranljivi travniki, ki so gospodarsko najbolj pomembni, saj dajejo dosti krme za prehrano goveda. Če le niso preveč gnojeni in če jih ne dosejujejo s travami, ponujajo očem poseben barvni užitek ripeče zlatice, njivska grabljišča, ivanjščice in druge pogoste rastline.

polsuhi hranljivi travnik, M.Kaligarič
suhi travnik, M.Kaligarič
Deltasti nageljček (Dianthus deltoides), S.Dešnik

Zaradi suhih travišč bi Goričko lahko imenovali "dežela nageljčkov", saj rastejo tukaj kar tri različne vrste. V presenetljivih množinah nastopajo tudi kukavice, ki sodijo med divje orhideje in so simbol negnojenih suhih travnikov. Travnike naredijo še bolj pisane žuželčja krila - najbolj opazni so metulji lastovičarji, jadralci in admiral.

Posebnost je rumeno-črna metuljčnica, ki po videzu spominja na metulja, čeprav je iz skupine mrežekrilcev.

metuljčnica (Libelloides macaronius), M.Kaligarič
dišeči volčin (Daphne cneorum f. arbusculoides), S.Dešnik
Zelenec (Lacerta viridis), M.Kaligarič

Suha travišča so najbolj ogroženo življenjsko okolje na Goričkem, saj se zaradi opuščanja rabe pospešeno zaraščajo z grmovjem in drevjem.

Vegetacija zaraslih travnikov ponekod spominja na tisto z gozdnega roba. To pa je tudi značilno rastišče goričkega volčina, posebne, endemične oblike dišečega volčina, ki uspeva le na Goričkem in v Porabju.

Hranljivi travniki z visokim donosom krme so na Goričkem v treh različnih oblikah glede na stopnjo vlažnosti. V tistih bolj suhih najdemo gomoljasto zlatico, v srednje vlažnih ripečo zlatico. Te travnike prepoznamo tudi po visoko, nad travno rušo štrlečimi socvetji travniškega lisičjega repa. Na najbolj vlažnih travnikih najdemo plazečo zlatico. Zelo razdrobljena in raztresena so suha travišča, ki jih gradi brazdnatolistna bilnica. Najlepša so, ko zacvetijo nageljčki: kartavžar, deltasti nageljček in srhki nageljček. Posebno lepe so navadne in pikastocvetne kukavice, ki v Evropi na splošno spadajo med ogrožene rastline. Zaradi kislih tal je na Goričkem le nekaj vrst kukavičevk ali orhidej. Nedavno je bila odkrita še ena vrsta orhidej, značilnih za suha travišča, zavita škrbica, ki cveti šele jeseni in ima drobne bele - a zanimive, v spiralo nanizane cvetove.

Suha travišča in topli gozdni obronki so življenjsko okolje redke kuščarice - zelenca.

navadna kukavica (Orchis morio), M.Kaligarič
pikastocvetna kukavica (Orchis ustulata), M.Kaligarič
zavita škrbica (Spiranthes spiralis), M.Kaligarič

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |