Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Priložnosti v parku

Uprava parka je povezovalna ustanova, ki pomaga pri razvoju območja in zagotavljanju kvalitetnega življenja v čistejšem okolju. Življenje v parku prinaša tudi druge koristi.

  • Možnost pridobivanja dodatnih razvojnih sredstev, pomoč pri upravnih postopkih, možnost povezovanja posameznih dejavnosti.
  • Svetovanje glede izpolnjevanja prijav za posamezne razpise.
  • Pomoč pri razvoju kmetijstva, turizma in drugih dejavnosti.
  • Obveščanje o možnostih za kandidaturo za razvojna sredstva.
  • Sprotno seznanjanje z možnimi novimi rešitvami bodisi pri gozdarjenju, kmetovanju, lovstvu, ribištvu, turizmu.
  • Park si bo prav tako prizadeval za čistejše okolje in seveda čisto vodo - kar je nedvomno pomembno za vsakega posameznega prebivalca kot tudi za kmetovanje in nenazadnje industrijo in obrt.
  • Možna je pomoč pri obnovi kulturno zaščitenih objektov, pomoč pri obnovi obstoječih objektov, ki so pomemben element kulturne krajine.
  • Možnost trženja pod skupno blagovno znamko.
  • Razvoj turizma, prodor na mednarodni trg.

Nenazadnje pa tudi povezavo z obstoječimi parki v Sloveniji, vključevanje v mednarodne organizacije parkov, svetovanja in izobraževanja slovenskih ter tujih strokovnjakov, izmenjavo izkušenj z drugimi parki...

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |