Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net





Prosto delovno mesto - naravovarstveni sodelavec III

Grad, 17.4.2015

Na podlagi Zakona o javnih usluľbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/R

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba, prva stopnja, naravoslovne smeri (s specializacijo ali magisterijem) VII/1 TR
 • 8 mesecev delovnih izkušenj ali izkušenj pri sodelovanju v naravovarstvenih projektih
 • dobro razumevanje, govorjenje in pisanje v angleškem ali/in nemškem jeziku
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in zahtevno računalniško oblikovanje
 • zelo dobro poznavanje področja zavarovanega območja narave
 • izkušnje s področja spremljanja stanja narave
 • izkušnje z delom z otroci
 • komunikacijske sposobnosti
 • vozniški izpit kategorije B

Delovno področje in naloge:

 • koordinacija in izvajanje projektnih aktivnosti z ostalimi deležniki
 • priprava finančnih in vsebinskih poročil projekta
 • priprava razpisnih dokumentacij projekta
 • izvajanje postopkov javnega naročanja
 • organizacija in izvedba naravoslovnih dni  
 • nagovarjanje lastnikov travnikov in kmetov skupaj s projektnimi partnerji
 • delo z geografskim informacijskim sistemom
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom.

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass,
-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
-          dokazilo o znanju tujega jezika,
-          druga dokazila.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Gradv okviru projekta Gorički travniki, ki je sofinaciran s sredstvi iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili po pošti v 3 dneh po objavi na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz.
Izbrani kandidat bo najkasneje v 8 dnevih po zaključku postopka obveščen o izbiri.

Informacije o objavi na tel. št. 031 354 187 (Nataša Krpič) ali po e-pošti: natasa.ferko@goricko.info

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |