Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Osebna izkaznica parka

Goričko je najbolj severovzhodna dežela Slovenije, ki se stiska med Avstrijsko in Madžarsko mejo.

Površina krajinskega parka: 462 km2

Občine: 11 - Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci.

Naselij: 90 vasi

Število prebivalcev v krajinskem parku Goričko (popis 2002, vir: Statistični urad Republike Slovenije): Leta 2002 je na Goričkem v 6699 družinah živelo 23.418 prebivalcev od tega 11.380 moških in 12.038 žensk. (Opomba: Pri naseljhi Dobrovnik in Moravske Toplice celotna katastrska občina ne leži znotraj meja parka, medtem ko zajema št. prebivalcev celotno naselje). O demografskih značilnostih piše Janez Malačič tukaj.

Občinska središča: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci

Najvišji hrib:
Sotinski breg 418 m.n.v.

Najdebelejši pravi kostanj je v Križevcih na Tetajnem bregu

Najdebelejši graden je v Trdkovi

Največ vider v Sloveniji je na Goričkem

Največji grad v Sloveniji je na Gradu

Največje naselje (l.2002, M.Toplice in Dobrovnik nista zajeti): Grad

Največ vernikov evangeličanskih in drugih protestantskih veroizpovedi v Sloveniji živi na Goričkem


NASELJA PO OBČINAH

Cankova: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči,

Dobrovnik: Dobrovnik, Strehovci, Žitkovci,

Gornji Petrovci: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Martinje, Lucova, Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje

Grad: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci

Hodoš: Hodoš, Krplivnik

Kobilje: Kobilje

Kuzma: Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova

Moravske Toplice: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče, Suhi vrh, Vučja gomila

Puconci: Bodonci, Bokrači, Dolina, Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Prosečka ves, Šalamenci, Vadarci, Vaneča

Rogašovci: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij, Večeslavci

Šalovci: Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci, Šalovci

Mejne točke z republiko Avstrijo so:

Cankova - Zelting
Korovci - Goritz
Gerlinci - Pölten
Fikšinci - Gruisla
Kramarovci - St.Ana
Sotina - Kalch
Kuzma - Bonisdorf
Matjaševci - Tauka

 

Mejne točke z republiko Madžarsko so:

Martinje - Felsősölnök/Gornji Senik
Čepinci-Verica/Ketvolgy
Budinci - Orfalu/Andovci
Hodoš/Hodos-Bajánsenye
Domanjševci/Domonkosfa-Kescaszomor/Krčica
Prosenjakovci/Partosfalva - Magyarszombatfa/Soboška ves
Kobilje - Nemesnep

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |