Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Poročilo o delu v letu 2014

Letno poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na 4. redni seji Sveta Javnega zavoda KP Goričko (v III. mandatu), ki je bila v sredo, 13. maja 2015 v sejni sobi gradu Grad, Grad 191,  med 10.00 in 13.00.


Poročilo in zapisnik seje sta objavljena v priponki.


 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |