Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Naj travnik v Krajinskem parku Goričko 2019

14. maj 2019 

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji objavlja

JAVNI POZIV za prijavo za izbor NAJ travnika v Krajinskem parku Goričko 

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmetovalce, da rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste v območju Natura 2000 Goričko.

Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik travnika lahko na izboru sodeluje s prijavo treh različnih travnikov (parcel). Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 2-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Krajinskega parka Goričko. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih členov, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev NAJ travnika bo na 14. Grajskem bazarju, 12. oktobra 2019, na gradu Grad med 10.00 - 16.00.

Rok in način prijave

Prijave na izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do ponedeljka, 24. maja 2019. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih lastnikov dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo ob navzočnosti njegovega lastnika oz. najemnika. Ogled bo potekal med 27. majem in 6. junijem 2019.

Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 551 88 68 ali 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.

Nagrade

Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade. Ob ogledih travnikov bomo posneli fotografije vseh travnikov in jih javnosti pokazali na Facebook strani Prijatelji/ce Krajinskega parka Goričko ter na posebnem plakatu v enem izmed razstavnih prostorov na gradu Grad.

 

Stanislava Dešnik,

direktorica Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |