Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Grad, 25.1.2018

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • vsaj A2 stopnja znanja angleškega jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago, 
 • zaželen je vozniški izpit kategorije F in G.
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko.
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.

Delovno področje in naloge:

 • vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
 • koordiniranje in izvajanje projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč, izvedba nakupa zemljišč,
 • pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvojnih programih,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 24  mesecev od predvidoma 19.2.2018 do 18.2.2020, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 1.2.2018 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič).

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Stanislava Dešnik
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |