Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Nekaj zanimivih spletnih povezav

Sosednja parka
Naravni park Raab (Avstrija)  
Narodni park Őrség (Madžarska)  Őrség net
Slovensko Porabje (Madžarska)  
   
Naravni parki Slovenije in naravni rezervat
Skupnost Naravnih parkov Slovenije
Triglavski narodni park Notranjski regijski park
Kozjanski regijski park Regijski park Škocjanske jame
Krajinski park Sečoveljske soline Krajinski park Kolpa
Krajinski park Logarska Dolina Radensko polje
Krajinski park Lahinja Krajinski park Kraški rob
Krajinski park Rački ribniki - Požeg Krajinski park Šturmovci
Naravni rezervat Škocjanski zatok Krajinski park Strunjan
Ljubljansko barje

Krajinski park Jeruzalemsko-ormoške gorice

Snežnik Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe-v ustanavljanju
Krajinski park Pivška presihajoča jezera  
 
Druge naravne znamenitosti Slovenije
Križna jama Utrinki iz Slovenije

 
Naravni parki v Evropi
EUROPARC (zveza evropskih narodnih in naravnih parkov)
Zveza Naravnih parkov Avstrije Zveza Naravnih parkov Nemčije
Dinaric Arc Parks Parki dinaridskega loka
   
Evropska zelena vez  
Evropska zelena vez
Baltic greenbelt Doživetje Zelene vezi
   
Natura 2000
Natura 2000 EU Natura 2000 SI
Natura 2000 HU Natura 2000 AT - zlatovranka
   
Biotska raznovrstnost in krajinska pestrost
Mednarodna konvencija o biološki raznovrstnosti Countdown 2010
Evropska konvencija o krajini 2010-leto biotske raznovrstnosti angleška stran
  2010-leto biotske raznovrstnosti
Gobe-Pilze, opisi Heinz Detlef Prelicz  
   
Informacije za obiskovalce o Goričkem, Porabju in Pomurju
Goričko - Miki Roš 
Grad na Goričkem
Bukovniško jezero
video film o Goričkem Gorička informativna stran
Prekmurje - Oaza zdravja Gor Turizem
Slovenija info rezervacija prenočišč Pomurska turistična zveza
TIC Moravske Toplice http://pomurje.si/

www.panon.si

www.strk-info.eu
Združenje turističnih kmetij Slovenije  moja gostilna
Opazovanje zvezd AD Kmica Magašov brejg - observatorij
Slovensko Porabje Go-Prekmurje-si
Gorički list Kučnica-film iz cikla Vodni krog Slovenije
Drei Länder - ein Naturpark Velika Krka - film iz cikla Vodni krog Slovenije
Unbekanntes Grenzland Ledava - film iz cikla Vodni krog Slovenije
  Kobiljski potok - film iz cikla Vodni krog Slovenije
Grenzreise, 2013 ORF 2013 Pustolovski park Bukovniško jezero
UPKAČ Gorički travniki
MERCI BIEN, ŠENAVLE  
   
Kulturne prireditve - festivali  
treartes, KulTour v trideželju MEDIAWAWE
SEVIQC Brežice Kulturforum Bad Radkersburg
Študenti Krajinske arhitekture skicirajo grad  
   
Pogled iz Sotinskega brega skozi kamero
panorama  
   
Mednarodne organizacije za varstvo narave
IUCN (Mednarodna zveza za varstvo narave)  Ramsar svetovna organizacija
WWF - svetovna fundacija  Ramsarska območja v Sloveniji
   
Podatki o naravi, okolju in nepremični kulturni dediščini v RS
Atlas okolja Bioportal
register nepremične kulturne dediščine Vožnja v naravi
Register kulturne dediščine GIS Tujerodne invazivne vrste
Popis hroščev Meritve radioaktivnega sevanja
   
Deležniki pri ohranjanju narave, okolja in varstva kulturne dediščine in kulturne krajine
Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije Lovska zveza Slovenije
Agencija RS za okolje Ribiška zveza Slovenije
akcije za prostovoljce Prirodoslovni muzej Slovenije
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Pokrajinski muzej Murska Sobota
Zavod Vista Kultura prostora
Center za zdravje in razvoj CKFF - Center za kartografijo favne in flore
 
Nevladne organizacije  
DOPPS - ptice SDPVN - netopirji
DKAS - društvo krajinskih arhitektov Slovenijie Aqualutra Panonnica 
Herpetološko društvo - dvoživke in plazilci Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev
   
Pravo za naravo  
spletišče Pravo za naravo  
   
Ekološko kmetovanje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev
EKO podeželje Gojenje gob
   
Varčevanje z energijo  
NEP-nacionalna energetska pot Priročnik za Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava
   
Organizacije, ki so sodelovale pri izvedbi projekta za ustanovitev KP Goričko
AHT Group ATC - Austrian Tourism Consultants
   
Ministrstva - deležniki v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ministrstvo za finance RS Slovenci v zamejstvu
   
Deležniki, ki so z Javnim zavodom Krajinski park Goričko, podpisali dogovor o partnerskem sodelovanju
Nafta Geoterm Lendava
   
Kako na Goričko in kako iz Goričkega ?
Avtobusne povezave Vlak
 
Objave v medijih  
National Geografic Za srce
GEA SVET & Ljudje
DELO-TRIP NG JUNIOR SLOVENIA
TAZ-DE ZDF
NA LEPŠE, NA GORIČKO - oddaja RTV Ledava, Slovenske reke, 1.program Radia Slovenija, Peter Močnik
Pomurska obzorja, 1/I, 2014 Prvi odcep v desno, 2.2.2012, Špela Šebenik
Ribič Pepe: gor na Goričko s črko G, 17.5.2014 Robovi izročila, javna radijska oddaja, prenos z gradu, 27.5.2014

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |