Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Cenik za leto 2019

Cenik storitev za leto 2017 z dopolnitvami je bil obravnavan in sprejet s sklepom na 6. redni seji Sveta  Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je potekala dne 19. januarja 2017. 
Cenik z dopolnitvami v letu 2018 je bil obravnavan in sprejet s sklepom na 2. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je potekala 31. januarja 2018. Cenik za leto 2018 začne veljati s 1. februarjem 2018 in velja do preklica.
Upravljavec gradu je Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KP GORIČKO).
Grad je zavarovan z Odlokom vlade o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena  EŠD 159, (UL RS, št. 81/99-3823, spr. UL RS 55/2002-2690)

Opozorilo: odsvetujemo ogled ne-obnovljenega dela gradu oz. je ogled na lastno odgovornost.
 

CENIK STORITEV  NA GRADU IN V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO
I.   OGLED GRADU GRAD
1.1. POSAMEZNIKI IN ORGANIZIRANE SKUPINE DO 30 OSEB CENE V EUR
odrasli 3,50
upokojenci                      3,00
otroci, dijaki in študenti 2,00
1.2. ORGANIZIRANE SKUPINE NAD 30 OSEB
odrasli, upokojenci 3,00
otroci, dijaki in študenti 2,00


Opombe:
1.1. Cena vključuje vstopnino za ogled gradu, grajskega dvorišča, obnovljenih prostorov, filma o KP Goričko, stalnih in občasnih gostujočih razstav, poročno-koncertne dvorane, grajske kleti, rokodelskih delavnic, razstavnih sob Upkač, Kukavica in Vidra ter promocijsko zloženko o gradu Grad.
Cena za vse organizirane skupine nad 10 oseb vključuje vodenje brez doplačila za vodnika, ki vodi in spremlja skupino po gradu Grad.  
Ogled gradu za posameznike in skupine do 10 oseb poteka brez vodenja. oz. spremstva vodnika.
Dijaki, študenti in upokojenci ob nakupu vstopnice za ogled predložijo ustrezno potrdilo, ki dokazuje njihov status.

1.2. Cena za organizirane skupine nad 30 oseb (odrasli) je znižana in vključuje vstopnino za ogled gradu, grajskega dvorišča, obnovljenih prostorov, filma o KP Goričko, stalnih in občasnih gostujočih razstav, poročno-koncertne dvorane, grajske kleti, rokodelskih delavnic, razstavnih sob Upkač, Kukavica in Vidra ter promocijsko zloženko o gradu in vodenje oz. vodnika, ki vodi in  spremlja skupino po gradu Grad.

Ogled gradu traja 1 uro in 15 minut. Za otroke do vključno 5 leta starosti v spremstvu odrasle osebe je vstop brezplačen. Vstopnina vključuje osnovno nezgodno zavarovanje. 
Na osnovi 13.t. prvega odstavka 42. člena ZDDV se DDV ne obračunava.

2.    DOPLAČILO ZA POSEBNE STORITVE - 
       VODENJE OBISKOVALCEV, POSAMEZNIKOV DO 10 OSEB
2.1.  VODENJE OBISKOVALCEV, POSAMEZNIKOV IN MANJŠIH  SKUPIN DO 10 OSEB PO GRADU GRAD CENE V EUR
ODRASLI, UPOKOJENCI, ŠTUDENTI, DIJAKI IN OTROCI 1, 00
Opombe:
2.1.      Cena vključuje doplačilo za vodnika, ki spremlja in vodi posameznika ali manjšo  skupino do 10 oseb po gradu Grad. Vodenje se izvede na osnovi predhodnega dogovora.

Cena vključuje 22 % DDV. Ogled gradu traja 1 uro in 15 minut. Za otroke do vključno 5. leta starosti v spremstvu odrasle osebe je vodenje brezplačno.

3.   UPORABA PROSTOROV V GRADU GRAD ZA POSEBNE DOGODKE
3.1. KLET, GRAJSKA KLET          CENE  V EUR
Klet/uporabnina na uro  20,00
Klet/uporabnina na dan   100,00
3.2. PRITLIČJE 
Črna kuhinja/uporabnina na uro  20,00
Črna kuhinja/uporabnina na dan 100,00
Pokuševalnica lokalnih produktov/uporabnina na uro 20,00
Pokuševalnica lokalnih produktov/uporabnina na dan  100,00
Večnamenska dvorana viteška dvorana/uporabnina na uro 25,00
Večnamenska dvorana viteška dvorana/uporabnina na dan  150,00
3.3. MEDETAŽA IN PRVO NADSTROPJE 
Okrogli/kvadratni salon/ uporabnina na dan po predhodnem dogovoru 100,00

Večnamenska dvorana, koncertna dvorana/uporabnina na dan 

200,00
Poročna dvorana (Protokol A)/uporabnina do največ 2 uri                     100,00

Poročna dvorana s kvadratnim salonom
(Protokol B)/uporabnina do največ 2 uri

                                           150,00
3.4. DRUGI PROSTORI 
cena drugih prostorov na m2 30,00
Opombe:
3.1.
 V grajski kleti izvajamo pokušino vin pod strokovnim vodstvom izbranega člana iz društva vinogradnikov Goričko.
3.2. Za skupine pripravimo pokušino lokalnih in kmetijskih produktov v sodelovanju z izbranimi in  registriranimi ponudniki storitev v črni kuhinji in pokuševalnici.
V večnamenski dvorani – viteški dvorani, razstavišču nudimo prostore za gostujoče razstave.
3.3. V uporabo nudimo okrogli salon za strokovna in poslovna srečanja (največ 30 oseb). Možna je uporaba interneta, LCD-projektorja, in LCD- televizorja)
Večnamenska dvorana, koncertna dvorana je namenjena za koncerte, protokolarne sprejeme ter mednarodna in domača strokovna srečanja. Poročna dvorana je namenjena civilnim porokam in je njena uporaba po osnovnem modelu brez dodatne ponudbe brezplačna. Uradni prostor vključuje uporabo državnih simbolov, osvetlitev in postavitev notranje opreme z mizo in stoli.
Dodatna ponudba ob civilnih porokah:
Protokol A vključuje: uporabo poročne dvorane do največ 2 uri, dekoracijo baročnega stopnišča in poročne dvorane, možnost uporabe klavirja za glasbeno spremljavo, možnost uporabe kuhinje v 1. nadstropju gradu Grad, možnost uporabe barskih miz s prti in kozarci, fotografiranje/snemanje v grajskih prostorih in na grajskem dvorišču.
Protokol B vključuje: uporabo poročne dvorane in kvadratnega salona do največ 2 uri, dekoracijo baročnega stopnišča in poročne dvorane, možnost uporabe klavirja za glasbeno spremljavo, možnost uporabe kuhinje v 1. nadstropju gradu Grad, možnost uporabe barskih miz s prti in kozarci, fotografiranje/snemanje v grajskih prostorih in na grajskem dvorišču.
Vnos in strežba hrane in pijače v prostorih gradu Grad brez predhodnega dogovora z zavodom ni dovoljena. Uporaba riža in konfetov ni dovoljena.

Cena vključuje 22 % DDV.
Uporabnina vključuje stroške priprave prostora, ogrevanje, elektriko, vodo, zavarovanje, uporabo javnih sanitarij, čiščenja pred uporabo in po uporabi prostora ter druge materialne stroške povezane z uporabo prostorov.

4.  IZPOSOJA DRUGE TEHNIČNE OPREME V LASTI JZ KP GORIČKO
4.1. UPORABA MULTIMEDIJSKE OPREME V PROSTORIH GRADU GRAD  CENE V EUR

Prenosni računalnik, LCD projektor, platno za projekcijo, dia-projektor, projektor za prosojnice, videorekorder, DVD-predvajalnik, ozvočenje, televizijski zaslon / na dan

100,00
4.2. UPORABNINA ZA PRIREDITVENI ODER S STREHO/DAN
Uporabnina aluminijastega prireditvenega odra v velikosti 8 m x 6 m s streho/na dan. Vključene so stopnice in ograja.    200,00
4.3 UPORABNINA ZA PRIREDITVENI ODER BREZ STREHE/DAN
Uporabnina aluminijastega prireditvenega odra v velikosti 8 m x 6 m brez strehe/na dan. Vključene so stopnice in ograja.   100,00
Cena vključuje 22 % DDV. Cena vključuje prevoz na območju občin Krajinskega parka Goričko. Cena vključuje montažo in demontažo odra. Pogoji izposoje multimedijske opreme in odra s streho ali brez po podpisu reverza.

 GRAJSKA TRGOVINICA POD ARKADAMI

5. PRODAJA SPOMINKOV IN DRUGIH IZDELKOV V SREDIŠČU ZA OBISKOVALCE         GRADU  GRAD IN KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO 

5.1. IZDELKI DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI CENE V EUR
Izdelki iz naravnih materialov: les, glina, ličje, kovaški, vezeni izdelki ter drugi izdelki  nabavna vrednost, 20%
marža, davčna stopnja
5.2. KMETIJSKI PRODUKTI 
Prehrambeni produkti: med in medeni izdelki, zelišča, marmelada, žganja, likerji, sokovi, suho sadje in vina nabavna vrednost, 20%
marža, davčna stopnja


5.3. LITERATURA IN PROMOCIJSKI IZDELKI O KRAJINSKEM PARKU GORIČKO 


Knjige, brošure, zemljevidi, avdio in video zapisi, zgibanke, kape in majice nabavna vrednost, 20%
marža, davčna stopnja
5.4. LITERATURA IN PROMOCIJSKI IZDELKI, KATERIH NAROČNIK OZ. DOBAVITELJ JE JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
Knjige, brošure, zemljevidi, avdio in video zapisi, zgibanke, kape in majice ter ostali izdelki, katerih naročnik oz. dobavitelj je Javni zavod Krajinski park Goričko nabavna vrednost, 30%
marža, davčna stopnja

Za trgovsko poslovanje se uporablja blagajniški program Datalab Pantheon. Trgovsko blago se prevzema v trgovino na osnovi dobavnic. Za vsak izdelek se izračuna maloprodajna cena,  kjer  nabavni vrednosti izdelka dodamo 20% maržo in prištejemo davčno stopnjo 9,5% ali 22%. Izdelkom in literaturi, katerih naročnik in dobavitelj je Javni zavod Krajinski park Goričko, se nabavni vrednosti doda 30 % marža in prišteje davčna stopnja 9,5% ali 22%. V trgovini se prodajajo večinoma izdelki iz območja KP Goričko, nekateri izmed njih imajo znak rokodelstva Art&Craft Slovenija. Mnogi izdelki domače in umetnostne obrti ter kmetijski produkti imajo znak Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko. Literatura in prodajni promocijski material je iz območja KP Goričko in Pomurja.

6.  VODENJE OBISKOVALCEV PO KRAJINSKEM PARKU 
     GORIČKO IN TRIDEŽELNEM PARKU GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
  
6.1.  VODENJE OBISKOVALCEV PO KRAJINSKEM PARKU GORIČKO IN TRIDEŽELNEM PARKU GORIČKO – RAAB – ŐRSÉG CENE V EUR
Lokalno vodenje do 1 ure   30,00
Vsaka naslednja ura je 50% cene prve ure oz. 2 uri vodenja   45,00
3 ure 60,00
4 ure 75,00
5 ur 90,00
6 ur 105,00
7 ur 120,00
8 ur 135,00
6.2. VODENJE OBISKOVALCEV PO ZAVAROVANEM OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
Vodenje po zavarovanem območju narave/odrasli                3,00
Vodenje po zavarovanem območju narave/dijaki in študenti 2,00
Opombe:
6.1. Lokalno vodenje je strokovno vodenje obiskovalcev, ki imajo svoj lasten prevoz na območju Krajinskega parka Goričko in trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. V ceno so všteti stroški priprave programa, organizacija in vodenje izleta.

6.2. Cena vključuje strokovno vodenje obiskovalcev (najmanj 5 oseb) po zavarovanem območju narave. Obiskovalci lahko izbirajo med tematskimi sklopi: grajski park, gozdovi, stoječe vode in tekoče vode ter mokrišča, travniki, območje Natura 2000 Goričko in opazovanje ptic.
Vodenje se izvede na osnovi predhodnega dogovora za skupine, ki imajo svoj lasten prevoz in traja 1 uro.       
Cena vključuje 22 % DDV. 
 
7.  DOŽIVLJAJSKO VODENJE OBISKOVALCEV, OSNOVNOŠOLSKIH 
    IN SREDNJEŠOLSKIH SKUPIN V GRADU ALI V NARAVI IN  KRAJINI

7.1. DORIVLJAJSKO, INTERPRETATIVNO VODENJE V GRADU,                 INTERPRETACIJA NARAVE MED SPREHODOM V KULTURNI KRAJINI 

CENE V EUR
Doživljajsko vodenje v gradu, grajskem parku ali v naravi in krajini  / osebo (2 šolski uri) 2,00
7.2. DOŽIVLJAJSKO VODENJE Z IZVEDBO DELAVNICE ZA OTROKE
Otroška delavnica princeska, hlapec in zmaj / učenca  (3 šolske ure) 3,00
Otroška delavnica izdelovanja lutk /učenca (1 šol. ura) 1,00
Otroška delavnica izdelovanja zgibank/učenca (2 šol. uri) 2,00
7.3. DOŽIVLJAJSKO VODENJE  - LUTKOVNA PREDSTAVA
Lutkovna predstava ZMAJ KAČ/ učenca  1,00
Opombe: 
7.1. Cena doživljajskega vodenja zajema stroške materiala (material za izvedbo aktivnosti)  za interpretativno vodenje. Vsebina zajema predstavitev ľivljenja na  gradu  nekoč in danes, legende, razne  igre (pantomima, prepoznavanje predmetov po etnoloških delavnicah). Delavnica lahko poteka v prostorih gradu Grad ali v grajskem parku. Delavnica je primerna za 1. in 2. triletje osnovnih šol. 
7.2. V ceno otroške delavnice so všteti stroški materiala. Učenci po končani delavnici izdelek odnesejo domov. Delavnica poteka v prostorih gradu Grad. Delavnica izdelovanja lutk je namenjena za 1. triletje (cena vsebuje stroške barvnih tiskovin, kartona in ostalih dodatkov) in traja 1 šolsko uro. 
7.3. Delavnica izdelovanja zgibank je namenjena za 2. in 3. triletje (cena vsebuje stroške barvnih kartonov, barvnih tiskovin ter ostalih potrebnih pripomočkov) in traja 2 šolski uri.
7.4. Lutkovna predstava traja 30 minut. Vsebina predstave je priredba legende o zmaju Kaču. Stroški predstave zajemajo material za aktivno vključitev otrok v predstavo – priročna glasbila.

Cena vključuje 22 % DDV. Na skupino max. 25 oseb je en vodnik. Vodenje oz. izvedba delavnice je za skupine, ki imajo svoj lasten prevoz.
8. TEHNIČNI DAN V GRAJSKI DELAVNICI ZA 2.  IN 3. TRILETJE OSNOVNIH ŠOL 
8.1. TEHNIČNI DAN - TKANJE, IZVEDBA DELAVNICE V PROSTORIH GRADU GRAD 
(DELAVNICA TKANJA)
CENE V EUR
a) Tkanje/ učenca (enostavnejši izdelek - zapestnica) 1. triletje 2,50
b) Tkanje/učenca (zahtevnejši izdelek - prtiček) 2. in 3. triletje 3,50
8.2. DELAVNICA FILCANJA (POLSTENJA) V PROSTORIH GRADU GRAD
Filcanje / učenca 5,50
8.1.  a) Delavnica tkanja traja od 2 do 3 šolske ure. Učenci naredijo manj zahteven izdelek, ki ga odnesejo  domov. V ceno je vštet material za izvedbo delavnice in uporaba rekvizitov.
        b) Delavnica tkanja  traja 3 šolske ure. Učenci izdelajo zahtevnejši izdelek z uporabo več materiala. V ceno so všteti stroški materiala za izvedbo delavnice in uporaba rekvizitov. 

8.2.   Delavnica filcanja traja 3 - 4 šolske ure in je primerna za 2.  in 3. triletje OŠ ter srednje šole. Cena vključuje stroške materiala – mikane naravne in barvane volne (ca. 300 g /učenca), olivnega mila in pripomočkov.
Cena vključuje 22 % DDV. Na skupino max. 25 oseb je en vodnik. Vodenje oz. izvedba delavnice je za skupine, ki imajo svoj lasten prevoz.

9.  NARAVOSLOVNI DAN V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO ZA 2. IN 
    3.TRILETJE OSNOVNIH ŠOL
9.1. NARAVOSLOVNI DAN V NARAVI, UČNI LISTI, RAZNI REKVIZITI IN 
       PRIPOMOČKI
CENE V EUR
Naravoslovni dan(do 3 šolske ure) / učenca 2,50 EUR
Naravoslovni dan(do 5 šolskih ur) / učenca 3,30 EUR
Opombe:
9.1.
 Izbirate lahko med tematskimi sklopi: gozdovi, stoječe in tekoče vode ter mokrišča, travniki, Natura 2000  in opazovanje ptic. V ceno so všteti stroški priprave na vodenje, priprava učnih listov ter material za izvedbo delavnice. Moľna je tudi strokovna izvedba naravoslovnega dne na terenu. 
Cena vključuje 22 % DDV. Na skupino max. 25 oseb je  en vodnik. Vodenje oz. izvedba delavnice za skupine, ki imajo svoj lasten prevoz.
10.  PREVOZ S KOMBIJEM
10.1. PREVOZ  S KOMBIJEM CENE V EUR
Prevoz oseb (8+1) s kombijem in našim voznikom /km cena 1l goriva na dan opr.storitve/km
Prevoz predmetov s kombijem in našim voznikom / km cena 1l goriva na dan opr. storitve/km
Opombe:
10.1. V ceno so všteti stroški za vzdrževanje vozila (gorivo, osnovno zavarovanje in registracija). Cena kilometrine se obračuna po ceni goriva na dan opravljene storitve.  

Na ceno se obračuna 22 % DDV.
11. NAJEM  KOMBIJA
11.1. NAJEM NA DAN CENE V EUR
Najem oz. izposoja kombija / dan 60,00
Vsak naslednji dan je 50 EUR  x št. dni

Opombe:
11.1. Cena najema vključuje  dnevni najem vozila, osnovno zavarovanje, kasko zavarovanje in limit  kilometrov po dogovoru, ki ga vsebuje reverz oz. pogodba.
Cena najema ne vključuje goriva (najemnik mora vozilo vrniti s polnim rezervoarjem goriva) sicer se zaračuna dodatna storitev, dostave in prevzema vozila na drugi lokaciji, pranje vozila, osebne odgovornosti v primeru poškodbe na vozilu ter cestnin.
Najkrajši najem je 1 dan (24 ur), za več kot dve uri zamude ob vračilu se zaračuna dodaten dan.

Cena vključuje 22 % DDV. Kombi lahko prevzamete na sedežu zavoda vsak delovnik od 8.00 do 16.00. Vozilo sme najeti in uporabljati oseba stara nad 21 let, ki ima veljavno vozniško dovoljenje več kot 3 leta.

12. NASTANITEV V GRAJSKIH SOBAH

2.1.SOBA (oseba/noč)                                                                      št. ležišč cena v EUR (soba/noč)
OLIVINOVA SOBA (št.1)

dvoposteljna soba (2 osebi)    2
dodatno ležišče v predprostoru Olivinove sobe (1 oseba) 1 70,00
TULIPANOVCOVA SOBA (št. 2)

dvoposteljna soba    2 50,00
LYNDWA SOBA (št. 3) 

dvoposteljna soba (2 osebi)  2                                    
dodatno ležišče v predprostoru Lyndwa sobe (1 oseba) 1                                     70,00
ANDREJEVA SOBA  (št. 4)

dvoposteljna soba 2 50,00
12.1. Cena vključuje:
najem sobe, posteljnino, brisače ter zaključno čiščenje sob; klimatsko hlajenje in ogrevanje; brezplačni ogled gradu, muzejskih zbirk in razstavnih prostorov ter grajske vinoteke; rabo skupinske sobe, kjer lahko posedate ob večerih in prebirate poljudno in strokovno literaturo, igrate družabne igre in imate neomejen brezplačen dostop do interneta; brezplačni parkirni prostor.
12.2. Doplačila:
turistična taksa, Odlok o turistični taksi v Občini Grad, Ur.l. RS, št. 92/2006
12.3. Ugodnosti:
otroci do 6 let imajo nočitev brezplačno; od vključno četrte nočitve naprej se prizna 20 % popust na sobo; na prošnjo gostov lahko upravljavec gradu odobri tudi izredni popust na zgoraj veljavne cene.
12.4. Živali v sobah niso dovoljene.
Cena vključuje 9,5 % DDV.
 

13.  FOTOGRAFIRANJE/SNEMANJE GRADU IN GRAJSKEGA DVORIŠČA ZA
       KOMERCIALNO UPORABO

13.1. FOTOGRAFIRANJE/SNEMANJE GRADU IN GRAJSKEGA DVORIŠČA/URO CENE V  EUR
Fotografiranje/snemanje gradu in grajskega dvorišča/uro     20,00

Opombe: 
13.1. Profesionalno fotografiranje/snemanje je dovoljeno le ob vnaprejšnjem dogovoru z upravljavcem gradu. Profesionalno fotografiranje/snemanje je potrebno napovedati vsaj 4 dni pred predvidenim izvajanjem. Vse podrobnosti, vključno s prijavo, se ureja preko e-pošte:park.goricko@siol.net
Profesionalno fotografiranje/snemanje je dovoljeno le na območjih, dostopnih tudi za obiskovalce. V ostalih prostorih, kamor vstop obiskovalcem ni dovoljen, je fotografiranje/snemanje ob predhodnem dogovoru dovoljeno v spremstvu odgovorne osebe in se dodatno zaračuna po veljavnem Ceniku.
Zavod si pridržuje pravico, da od avtorja zahteva, da narejene materiale posreduje brezplačno na razpolago zavodu v arhivske namene za nedoločeno časovno obdobje, pri čemer je zavod ob objavi dolžan navesti ime in priimek avtorja.
Morebitni dodatni stroški, ki bi nastali zaradi specifičnih zahtev fotografiranja ali snemanja, so breme fotografa oz. snemalne ekipe, razen če ni predhodno drugače dogovorjeno.
Cena vključuje 22 % DDV.

13. SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR SPLOŠNI POGOJI IN PR IPOROČILA IPOROČILA Vse cene so oblikovane za posamezne obiskovalce in organizirane skupine. Za organizirano skupino se šteje 10 obiskovalcev in več.
Obiskovalci z izkaznicami : ARHEO, PMS, SMD, PRESS in člani drugih strokovnih društev s področja varovanja kulturnih spomenikov, narave in okolja so oproščeni plačila vstopnine. Brezplačen vstop ali zniľano plačilo vstopnine za ogled gradu lahko uveljavljajo skupine kot so invalidne osebe, osebe s posebnimi potrebami in posamezne skupine na osnovi predhodno prejete vloge. Plačilo zniľane vstopnine odobri direktor zavoda.
Vodeni ogledi za posameznike in skupine do 10 oseb s posebnim doplačilom (1,00 eur/osebo) potekajo ob vsaki polni uri 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Vsem turističnim agencijam in inštitucijam se priporoča predhodna najava najmanj tri dni pred obiskom gradu. Zadnji termin za sprejem skupine je ura pred zaprtjem gradu Grad.
Zadnji vodeni ogled gradu je uro pred zaprtjem gradu Grad. Za storitev vodenega ogleda gradu izven rednega delovnega časa se zaračuna dodatek v vrednosti 30,00 EUR-ov na uro (ura lokalnega vodenja).
Vstopnina vključuje tudi osnovno nezgodno zavarovanje. Storitve lahko poravnate z gotovino ali preko naročilnice, voucherja.
Cenik za leto 2013 začne veljati s 7. majem 2013 in velja do preklica ali izdaje novega cenika. * Opozorilo: odsvetujemo ogled ne-obnovljenega dela gradu oz. je ogled na lastno odgovornost.
CENIK 2013 Storitev na gradu in v Krajinskem parku Goričko 8
Informacije in rezervacije :
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.
Tel.: ++386 (0)2 551 88 60; ++386 (0)51 611 254; ++386 (0)41 659 436; ++386 (0)31 354 187 Fax.: ++386 (0)2 55 18 863
E- pošta: sobe@goricko.info, vodniki@goricko.info, park.goricko@siol.net
14. URNIK OGLEDA GRADU GRAD URNIK OGLEDA GRADU GRAD URNIK OGLEDA GRADU GRAD URNIK OGLEDA GRADU GRADURNIK OGLEDA GRADU GRAD URNIK OGLEDA GRADU GRAD URNIK OGLEDA GRADU GRAD URNIK OGLEDA GRADU GRAD
LETO 2013
TERMIN
JANUAR
Zaprto.
V tem času je ogled moľen samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci.
FEBRUAR
Zaprto.
V tem času je ogled moľen samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci.
MAREC
10.00 – 16.00
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
10.00 – 18.00
OKTOBER
NOVEMBER
10.00 – 16.00
DECEMBER
Zaprto.
V tem času je ogled moľen samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci.
Zaprto vsak ponedeljek, od decembra do februarja ter za drľavne praznike (1.-2. januar, 8. februar, velika noč, 1. november, 25.- 26. december).

SPLOŠNI POGOJI IN PRIPOROČILA
Vse cene so oblikovane za posamezne obiskovalce in organizirane skupine. Za organizirano skupino se šteje 10 obiskovalcev in več.

Obiskovalci z izkaznicami : ARHEO, PMS, SMD, PRESS in člani drugih strokovnih društev s področja varovanja kulturnih spomenikov, narave in okolja so oproščeni plačila vstopnine.

Brezplačen vstop ali znižano plačilo vstopnine za ogled gradu lahko uveljavljajo skupine kot so invalidne osebe, osebe s posebnimi potrebami in posamezne skupine na osnovi predhodno prejete vloge. Plačilo znižane vstopnine odobri direktor zavoda.

Vodeni ogledi za posameznike in skupine do 10 oseb s posebnim doplačilom (1,00 eur/osebo) so možni ob predhodnem dogovoru. Vsem turističnim agencijam in inštitucijam se priporoča predhodna najava najmanj tri dni pred obiskom gradu. Zadnji termin za sprejem skupine je ura pred zaprtjem gradu Grad.
Zadnji vodeni ogled gradu je uro pred zaprtjem gradu Grad. Za storitev vodenega ogleda gradu izven rednega delovnega časa se zaračuna dodatek v vrednosti 30,00 EUR-ov na uro (ura lokalnega vodenja).

Vstopnina vključuje tudi osnovno nezgodno zavarovanje. Storitve lahko poravnate z gotovino, s plačilnimi karticani in preko naročilnice ali voucherja.

Informacije in rezervacije :
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.
T.: ++386 (0)2 551 88 60; ++386 (0)51 611 254; ++386 (0)41 659 436; ++386 (0)31 354 187 
F.: ++386 (0)2 55 18 863

Direktorica 
Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |