Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

ROKODELSKA AKADEMIJA 2

                                                  

Naslov projekta

 Rokodelska akademija 2 / Képzési Akadémia 2

Akronim

 AC 2

Prednostna naloga

 1. Povečanje privlačnosti območja sodelovanja / Az 
 együttműködési terület vonzerejének növelése

Organizacija vodilnega partnerja

 Občina Veržej

Drľava vodilnega partnerja

 Slovenija

Organizacije partnerjev

  P 2: Center RS za poklicno izobraževanje,
  P 3: Hegypásztor Kör,
  P 4: JZ KP Goričko,
  P 5: Pokrajinski muzej MS,
  P 6: Pomelaj,
  P 7: Prleška razvojna agencija,
  P 8: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria 
Múzeum,
  P 9: Zala Megyei Népművészeti Egyesület,
  P10: Zavod Marianum Veržej- Center DUO

Vključene regije/ľupanije

 Slovenija: Pomurje, Madžarska: Železna županija, ľupanija 
 
Zala

Datum začetka –
datum konca

 15. 7. 2011 –  14. 7. 2014

Skupni proračun projekta
1.032.125,85 EUR
(85% sredstva ESSR)

Proračun partnerja
JZ KPG
96.679,80 EUR

10%
državna sredstva (SVRL)

5%
lastni delež

Ozadje projekta

Projekt Rokodelska akademija 2 je nadgradnja projekta Rokodelska akademija 1, ki ga uspešno izvajamo v čezmejnem območju. Oba potekata eno leto vzporedno (od 15.7.2011 do 14.7.2012).

Rokodelska akademija deluje po načelu »od spodaj navzgor«; izhaja iz rokodelcev samih in njihovega znanja, ki ga preko različnih aktivnosti skušamo vnesti v lokalno okolje in predstaviti različnim ciljnim skupinam in institucijam. Izvajanje in evalviranje izobraževalnih vsebin projekta je pomemben prispevek k ohranjanju tradicionalnih rokodelskih znanj in veščin v aktivni vlogi na čezmejnem območju.

Te izobraževalne vsebine želimo še dodatno nadgraditi v Rokodelski akademiji 2 in jih po eni strani narediti dostopnejše širšemu krogu ljudi, po drugi strani pa rokodelcem omogočiti nadgrajevanje znanja in spretnosti. Še bolj se želimo približati otrokom v osnovnih in srednjih šolah, ter razširiti in strokovno nadgraditi izobraľevanja samih rokodelcev.

S predlaganimi dejavnostmi bo projekt spodbujal zavest o ohranjanju snovne in nesnovne rokodelske kulturne dediščine, prenos znanja in veščin na mlajše generacije ter razvoj novih in inovativnih izobraževalnih oblik. V projektu bomo posegli tudi na razvoj skupnih turističnih produktov in tako poskušali povečati privlačnost območja s skupnim sodelovanjem.

»Outputi« projekta:

-         Urejen kamp s propadajočo infrastrukturo v Veržeju (1)       
-         Opremljeni informacijsko – promocijski centri v obeh drľavah (5)
-         Izdelava zložljivih stojnic za promocijo rokodelstva (14)              
-         Evalvacija izobraževanja in usposabljanja za rokodelske poklice (1)
-         Izoblikovani programi izobraževanj in usposabljanj v obeh državah (8)
-         Izvedeni programi izobraževanj in usposabljanj v obeh drľavah (97)
-         Analiza stanja, nabor danosti vključevanja rokodelstva v turistične ponudbe in primerjava s tujino (1)
-         Oblikovanje novih izobraževalno-raziskovalnih paketov za aktivno preživljanje počitnic različnih ciljnih
          skupin (21)
-         Pilotno izvajanje izobraževalno-raziskovalnih paketov za aktivno preživljanje počitnic različnih ciljnih
          skupin (8)
-         Individualno in skupinsko usposabljanje rokodelcev in ponudnikov programov (22)
-         Dnevi živih delavnic (9)
-         Mednarodni rokodelski tabori (5)
-         Natečaj za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje (1)
-         Mednarodni raziskovalni tabor (1)                                                                              
-         Raziskava o sejmih v Pomurju in Železni županiji  (1)                                             
-         Mednarodni natečaj za najboljši rokodelski izdelek  (1)                                        
-         Promocijske delavnice rokodelstva za obiskovalce  (50)                                         
-         Promocija projekta na sejmih (2)                                                                             
-         Priprava skupne marketinške strategije (1)                                                               
-         Tiskovne konference  (3)                                                                                              

Rezultati projekta:

-         Udeleženci izobraževanj in usposabljanj v obeh državah  (910)
-         Vključenih v pilotno izvajanje izobraževalno-raziskovalnih paketov za aktivno preživljanje počitnic
          različnih ciljnih skupin  (176)
-         Vključenih rokodelcev in ponudnikov programov v individualno in skupinsko usposabljanje   (20)

Spletna stran projekta: http://www.rokodelska-akademija.si

        

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |