A Goricko Tájvédelmi Park Információs Központja
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

Moravske Toplice

Grb občine Moravske Toplice
 
Naslov

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Telefon ++386 (0) 2 538 15 00
Fax ++386 (0) 2 538 15 02
E-poąta obcina@moravske-toplice.si
Spletna stran http://www.moravske-toplice.si
Prebivalcev 6151
Velikost 144 km2, v parku je 66% ali 9550 ha
®upan Alojz Glavač
 

Občina Moravske Toplice meji na Madµarsko, v njej pa µivijo tudi pripadniki madµarske narodne skupnosti, ki imajo pomembno vlogo pri navezavi dobrososedskih odnosov s sosednjo drµavo, predvsem z njenim obmejnim območjem.

Je relativno redko naseljena in spada med demografsko ogroľena območja v Sloveniji. Tako kot drugod v razvitem svetu ľelijo prednosti vasi in podeľelja izkoristiti na najboljši moľen način: z okolju prijaznim kmetovanjem in mehko obliko ekološkega turizma. Zavedajo se bogastva neokrnjene narave v povezavi s termalno-mineralno vodo, ki se pretaka v globinah pod njimi. Del tega naravnega bogastva v okviru naravnega zdravilišča, parka Terme 3000, gostom ľe ponujajo, še več jim ľelijo ponuditi v prihodnje z novimi turističnimi zmogljivostmi, urejenimi turističnimi potmi, novimi kolesarskimi stezami in potmi za pešce, z razširitvijo moľnosti za lov in ribolov, predvsem pa s ponudbo domačih specialitet, dobrot iz prekmurske kuhinje in kakovostnih vin iz domačih vinogradov.

Prav Moravske Toplice, kjer je sedeľ občine, so se iz nekdanjega kmečkega naselja spremenile v pomemben zdraviliški in turistični kraj, potem ko so leta 1960 pri iskanju nafte pri 1417 metri globine naleteli na vročo mineralno vodo z 72 stopinjami Celzija.

Obiskovalec – turist, popotnik ali poslovneľ – si lahko ogleda pomembne umetnostne spomenike (romanska rotunda v Selu, Plečnikovo cerkev v Bogojini), arheološke najdbe, etnološke posebnosti ter druge zanimivosti in značilnosti pokrajine, ki slovi po prijaznih in dobrih ljudeh.

Zanimanje za pokrajino, spomenike, domačo obrt, okolje, zdravo hrano in dobro vino, ki ju znajo ponuditi na turističnih kmetijah, v vinotočih in domačih gostilnah pa občina v okviru predstavitve turistične ponudbe skrbi tudi Turistično-informativni center (TIC) Moravske Toplice.


Osnovna šola v Fokovsih se predstavlja na spletni strani:
http://www.o-fokovci.ms.edus.si/
Na robu Krajinskega parka je osnovna šola v Bogojini. Predstavlja se na spletni strani:
http://www2.arnes.si/~osmsbo1s/


Več o Vučji gomili najdete pod:
http://vucja-gomila.frserver.com

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |