A Goricko Tájvédelmi Park Információs Központja
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

Dobrovnik

 
Naslov

Dobrovnik 297 9223 Dobrovnik

Telefon ++386 (0) 2 577 68 80
Fax ++386 (0) 2 577 68 87
GSM ++386 (0) 41 797 661. ++386 (0) 41 349 927
E-poąta obcina@dobrovnik.si
Spletna stran http://www.dobrovnik.si
Prebivalcev 1307
Velikost 31 km2 v parku 29% ali 893 ha
®upan Marjan Kardinar
 

Občina Dobrovnik je nastala šele leta 1998, da se je človek tod naselil ľe davno, potrjuje najdba kamnitega dleta, o antični naselbini pa pričajo gomile juµno od vasi. V rimski drµavi, ko je to ozemlje pripadalo provinci Panoniji, naj bi bila intenzivnejša rimska kolonizacija prav na tem območju. Dobrovnik se prvič omenja leta 1270, na pečatu trga Dobrovnik pa je leto 1280 zabeleµeno kot leto nastanka naselja. Pozneje se omenja kot trg in celo kot mesto. Za drugo polovico 19. in začetek 20. stoletja je za kraj značilen visok prirastek prebivalstva, močno se je razmahnila obrtna dejavnost (lončarstvo) in trgovina. V vasi so delovali trije trgovci, leta 1878 so odprli prvo gostilno, leta 1911 pa zgradili opekarno, ki je obratovala do leta 1979. Med prvo svetovno vojno je gospodarstvo nazadovalo, napredek je prinesla nova µaga. Leta 1930 je dobrovniška pošta dobila prvo telefonsko centralo, po drugi svetovni vojni je kraj dobil še elektriko. Dobrovnik je za Lendavo drugo največje dvojezično naselje v Pomurju in tri četrt prebivalcev je madµarske narodnosti. V novi občini so največ pozornosti namenili gradnji infrastrukture, objektom za druµbene dejavnosti (dvojezična osnovna šola), poslovno-stanovanjski zgradbi, obnovi kulturnega doma in vaških domov ter razvoju gospodarstva. Čeprav prihodnost gospodarstvu v občini ne bo prinesla novih delovnih mest, pa naj bi nekaj svetlih točk vsaj delno pripomoglo k boljšemu razvoju. Naravne danosti omogočajo pospešeno razvijanje turizma ob izkoriščanju termalne vode in Bukovniškega jezera z okolico. V razvojne projekte občine so vključeni tako domači kot tuji strokovnjaki, saj so uspešno kandidirali na različnih domačih razpisih in pri evropskih strukturnih skladih.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |