A Goricko Tájvédelmi Park Információs Központja
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

Kapcsolatok

Sosednja parka
Naravni park Raab (Avstrija)  
Narodni park Őrség (Madµarska)  Őrség net
   
Naravni parki Slovenije in naravni rezervat
Triglavski narodni park Sneµnik
Kozjanski regijski park Regijski park Škocjanske jame
Krajinski park Sečoveljske soline Krajinski park Kolpa
Krajinski park Logarska Dolina Radensko polje
Krajinski park Lahinja Kraški regijski park
Krajinski park Rački ribniki - Poµeg Parki slovenske Istre
Naravni rezervat Škocjanski zatok Krajinski park Strunjan
Ljubljansko barje  
   
Druge naravne znamenitosti Slovenije
Kriµna jama Utrinki iz Slovenije
Potepanja - fotoreportaµe Riharda Baše  
   
Naravni parki v Evropi
EUROPARC (zveza evropskih narodnih in naravnih parkov) Parki v Evropi
Zveza Naravnih parkov Avstrije Zveza Naravnih parkov Nemčije
   
Evropska zelena vez  
Evropska zelena vez Zelena vez
Baltic greenbelt Erlebnis Gruenes Band
   
Natura 2000
Natura 2000 EU Natura 2000 SI
Natura 2000 HU Natura 2000 AT - zlatovranka
   
Biotska raznovrstnost in krajinska pestrost
Mednarodna konvencija o biološki raznovrstnosti Countdown 2010
Evropska konvencija o krajini  
   
Informacije za obiskovalce o Goričkem in Pomurju
video film o Goričkem Gorička informativna stran
Prekmurje - oaza zdravja  
Slovenija info rezervacija prenočišč Pomurska turistična zveza
TIC Moravske Toplice www.pomurje.com

www.panon.si

www.strk-info.eu
Zdruµenje turističnih kmetij Slovenije  moja gostilna
Opazovanje zvezd AD Kmica Magašov brejg - observatorij
   
Pogled iz Sotinskega brega skozi kamero
panorama  
   
Mednarodne organizacije za varstvo narave
IUCN (Mednarodna zveza za varstvo narave)  Ramsar svetovna organizacija
WWF - svetovna fundacija  Ramsarska območja v Sloveniji
   
Podatki o naravi, okolju in nepremični kulturni dediščini v RS
Atlas okolja Bioportal
register nepremične kulturne dediščine Voµnja v naravi
   
Deleµniki pri ohranjanju narave, okolja in varstva kulturne dediščine in kulturne krajine
Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije Lovska zveza Slovenije
Agencija RS za okolje Ribiška zveza Slovenije
Aqualutra Panonnica  Prirodoslovni muzej Slovenije
DKAS - društvo krajinskih arhitektov Slovenijie Pokrajinski muzej Murska Sobota
akcije za prostovoljce kultura prostora
   
Ekološko kmetovanje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Zveza zdruµenj ekoloških kmetov Slovenije
Muškatne buče  
   
Organizacije, ki so sodelovale pri izvedbi projekta za ustanovitev KP Goričko
AHT Group ATC - Austrian Tourism Consultants
   
Ministrstva - deleµniki v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sluµba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ministrstvo za finance RS
   
Deleµniki, ki so z Javnim zavodom Krajinski park Goričko podpisali dogovor o partnerskem sodelovanju
Nafta Geoterm Lendava
   
Kako na Goričko in kako iz Goričkega ?
Avtobusne povezave Vlak
 
Objave v medijih  
National Geografic Za srce
GEA SVET & Ljudje

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |