A Goricko Tájvédelmi Park Információs Központja
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

A park igazgatósága

A park igazgatására a Goričko Tájvédelmi Parkról szóló rendeletben nyilvános intézet megalapítása van előrelátva, amelynek székhelye a goričko-i Gradon lenne. A park igazgatója közalkalmazottként a következő tevékenységeket látja el:

 • előkészíti a park igazgatási tervét,
 • elfogadja a park évi munkatervét az igazgatási terv alapján és gondoskodik az itt meghatározott feladatok kivitelezéséről,
 • folyamatosan figyelemmel követi és elemzi a természeti értékek állapotát, a természeti változatosságot és a táj sokszínűségét, valamint beszámolót készít a park állapotáról,
 • gondoskodik a védelmi rendelkezések, a természetvédelmi feladatok és a fejlesztési irányelvek kivitelezéséről a rendelet értelmében,
 • gondoskodik a park természeti értékeinek karbantartásáról, felújításáról és védelméről,
 • szerződéseket köt a park védelmével kapcsolatban, a természet megőrzéséről szóló törvény alapján,
 • együttműködik a Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézetével a parkra vonatkozó természetvédelmi irányelvek előkészítésénél,
 • egyezteti és figyelemmel kíséri a parkkal kapcsolatos kutatómunkát,
 • közreműködik a nemzetközi projekteknél, a park működéséhez szükséges eszközök megszerzése miatt is, továbbá közreműködik a park bemutatásánál és szakmai kutatásánál, valamint gondoskodik az átvett projektek kivitelezéséről,
 • gondoskodik a park bemutatásáról, amelynek célja a park jelentősőgének tudatosítása a köznyilvánosságban,
 • biztosítja a parkról szóló adatokhoz való hozzáférést és vezeti a park információs központját,
 • közreműködik a park területén fekvő földterületek tulajdonosaival, szakmailag segíti és tanácsokkal látja el őket,
 • igazgatja az állam tuljdonát képező és a parkban lévő ingatlanokat, amelyeket a nyilvános intézet megalapításáról szóló aktus határoz meg,
 • előkészíti és karbantartja az utakat és megjelöléseket a parkban, valamint azon infrastruktúrát, amely a park látogatásánál szükséges és a parkban vezetői szerepet is vállal,
 • gondoskodik a természeti értékekről vagy a park azon részéről, amelyet meg lehet látogatni, a park igazgatási tervével összhangban,
 • egyéb feladatokat lát el a park fejlesztésével és védelmével kapcsolatban ezen rendelkezés alapján.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |