Goricko Nature Park Information Center
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Some interesting internet links

 

Neighbour parks

Naravni park Raab (Avstrija)  
Narodni park Õrség (Madµarska)  Õrség net
Slovensko Porabje (Madµarska)  
   
Nature park in Slovenia and Nature reserve
Triglavski narodni park Sneµnik
Kozjanski regijski park Regijski park Škocjanske jame
Krajinski park Sečoveljske soline Krajinski park Kolpa
Krajinski park Logarska Dolina Radensko polje
Krajinski park Lahinja Kraški regijski park
Krajinski park Rački ribniki - Poµeg Parki slovenske Istre
Naravni rezervat Škocjanski zatok Krajinski park Strunjan
Ljubljansko barje Krajinski park Jeruzalemske gorice
   
Other natural monuments in Slovenia
Kriµna jama Utrinki iz Slovenije
Potepanja - fotoreportaµe Riharda Baše  
   
Nature parks in Europe
EUROPARC (zveza evropskih narodnih in naravnih parkov) Parki v Evropi
Zveza Naravnih parkov Avstrije Zveza Naravnih parkov Nemčije
   
Europaean Greenbelt  
Evropska zelena vez Zelena vez
Baltic greenbelt Erlebnis Gruenes Band
   
Natura 2000
Natura 2000 EU Natura 2000 SI
Natura 2000 HU Natura 2000 AT - zlatovranka
   
Bio -  and landscape diversity
Mednarodna konvencija o biološki raznovrstnosti Countdown 2010
Evropska konvencija o krajini  
   
Information for visitors in Goričkem, Porabje and Pomurje region
video film o Goričkem Gorička informativna stran
Prekmurje - Oaza zdravja  
Slovenija info rezervacija prenočišč Pomurska turistična zveza
TIC Moravske Toplice www.pomurje.com

www.panon.si

www.strk-info.eu
Zdruµenje turističnih kmetij Slovenije  moja gostilna
Opazovanje zvezd AD Kmica Magašov brejg - observatorij
Slovensko Porabje  
   
View from the highest hill in Goričko - camera
panorama  
   
International organisations for nature protection
IUCN (Mednarodna zveza za varstvo narave)  Ramsar svetovna organizacija
WWF - svetovna fundacija  Ramsarska območja v Sloveniji
   
Datas about nature, environment and cultural heritage in Slovenia
Atlas okolja Bioportal
register nepremične kulturne dediščine Voµnja v naravi
Register kulturne dediščine GIS Tujerodne invazivne vrste
   

Stakeholders at nature, landscape and cultural heritage protection

Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije Lovska zveza Slovenije
Agencija RS za okolje Ribiška zveza Slovenije
akcije za prostovoljce Prirodoslovni muzej Slovenije
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Pokrajinski muzej Murska Sobota
Zavod Vista Kultura prostora
Center za zdravje in razvoj CKFFF- Center za kartografijo flore in favne
 
NGO  
DOPPS - ptice SDPVN - netopirji
DKAS - društvo krajinskih arhitektov Slovenijie Aqualutra Panonnica 
Herpetološko društvo  
   
Eko - farming
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Zveza zdruµenj ekoloških kmetov Slovenije
Muškatne buče  
   
Organisation who collaborated at NP Goričko development
AHT Group ATC - Austrian Tourism Consultants
   

Ministries - Stakeholders member in Public institute Krajinski park Goričko

Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sluµba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ministrstvo za finance RS Slovenci v zamejstvu
   

Stakeholders, who undersigned memorandum of understanding for collaboration with Public institute Krajinski park Goričko

Nafta Geoterm Lendava
   

Public traffic connections to Goričko

Avtobusne povezave - bus Vlak - train
 
Media  
National Geografic Za srce
GEA SVET & Ljudje
DELO-TRIP  NG JUNIOR SLOVENIA
TAZ-DE ZDF

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |