Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Panonska domačija na Kobilju 66

V panonski domačiji na Kobilju 66 je sedeľ prve Telehiąe v Sloveniji. Po ocenah strokovnjakov je to ena najlepąih v Pomurju – biser prekmurske arhitekturne umetnosti.

Iz registra nepremične kulturne dediąčine:Zidana hiąa z bogato členjeno fasado zdruľuje pod isto opečno streho tudi gospodarski del. V stavbo je vhod preko arkadne lope, ob kateri sloni vodnjak na kolo. Letnica na hiąi je 1901.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |