Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Poziv NVO za kandidaturo predstavnika v Svet JZ KPG

Grad: 21.11.2016

Na podlagi 11., 15. 16. In 17. člena Statuta (Ul. RS št. 6/2005 s spremembami) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

Poziv nevladnim organizacijam s področja ohranjanja narave na območju Krajinskega parka Goričko za imenovanje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti  v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vsa društva, civilne iniciative, zavode in druge nevladne organizacije z območja Krajinskega parka Goričko, ki delujejo pri ohranjanju narave, pozivamo, da do 28.12.2016 sporočijo po e- pošti (park.goricko@siol.net) ali z dopisom (naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad) ime kandidata za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Ob predlaganju kandidata je treba priložiti njegovo pisno izjavo, da se s kandidaturo strinja. Imena vseh kandidatov bodo objavljena na spletnih strani www.park-goricko.org v rubriki Novice iz parka do 30.12.2016. Po objavi imen kandidatov bo do 13.01.2017 odprto glasovanje preko elektronske pošte (lidija.sukic@goricko.info) ali pisno na naslov zavoda.

Kandidat, ki bo prejel največ glasov, bo izbran za novega člana sveta zavoda. Mandat člana sveta bo predvidoma začel veljati februarja 2017 in bo trajal 4 leta. Če zastopnik zainteresirane javnosti ne bo imenovan, bo v času do imenovanja svet odločal veljavno v preostali sestavi.

Na spletnih straneh zavoda so povezave do dokumentov, ki natančneje opredeljujejo delo sveta (21. člen Statuta; www.uradni-list.si/1/content?id=53422). Poziv in druge faze izbora bodo objavljeni tudi na spletnih straneh (www.park-goricko.org) tukaj.

Direktorica
Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |