Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Prosto delovno mesto - strokovni sodelavec VII/1

Na podlagi Zakona o javnih usluľbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

1. STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/R

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba, prva stopnja, naravoslovna ali ustrezna druľboslovna smer VII/1 TR
 • 8 mesecev delovnih izkušenj
 • osnovno  raven znanja enega svetovnega jezika
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in zahtevno računalniško oblikovanje
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • vozniški izpit kategorije B

Delovno področje in naloge:

 • strokovna pomoč pri projektu
 • koordinacija in izvajanje projektnih aktivnosti z ostalimi deleľniki
 • priprava finančnih in vsebinskih poročil projekta
 • priprava razpisnih dokumentacij projekta
 • izvajanje postopkov javnega naročanja
 • pisanje prispevkov in drugih potrebnih poročil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 34 mesecev od 1.8.2016 do 31.5.2019, s polovičnim  delovnim časom (štiri ure/dan).

Prijava mora vsebovati:
- pisno vlogo z ľivljenjepisom (euro-pass)
- dokazilo o pridobljeni izobrazbi
- druga dokazila

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedeľu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 5 dneh  po objavi (do 18.7.2016) na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61, 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |